Ukens spill er fra 5. runde i NM for klubber mellom Skien 1 og OBK/Kløverknekt 1. Kampen ble spilt i Skien 19. mars, og hjemmelaget måtte se seg slått 123-68, blant annet på grunn av denne slemsvingen:


En tilleggssjanse!

 

spar

E K D 3  
hjerter K D
ruter K kn 10 4
kløver E K 2
   
   
       
       
       
 

spar

5 4  
hjerter E 10 9 8 6 5
ruter 3 2
kløver

6 5 3

Christoffer Abel Arntzen fra OBK/Kløverknekt 1 skulle prøve seg på 6 hjerter. Utspillet var spar knekt.

Etter spar ess spilte Christoffer hjerter konge etterfulgt av damen. Da knekten kom på fra øst, stakk han over med esset og tok ut vests siste trumf. Hvordan spiller du fra her?

Det ser ut som eneste sjanse er å finne vest med én eller begge ruterhonnørene og velge rett rutervariant (hvis han har én honnør). Christoffer fant en spilleplan som også får med seg begge ruterhonnørene i øst. Han tok to sparstikk og saket en ruter (viktig!) fra hånden. Spar til stjeling og ruter til tieren ble stukket av østs dame. Øst skiftet til kløver. Nå skal du få ta en titt på hele sitsen:

 

spar

E K D 3  
hjerter K D
ruter K kn 10 4
kløver E K 2
spar kn 10 7 4

spar

8 6 2
hjerter 7 3 2 hjerter kn 4
ruter 9 7 6 ruter E D 8 5
kløver D 10 8 kløver

kn 9 7 4

 

spar

5 4  
hjerter E 10 9 8 6 5
ruter 3 2
kløver

6 5 3

Takket være ruteravkastet på bordets siste sparhonnør kunne syd presse ut østs andre ruterhonnør og notere vunnet kontrakt.

Med vennlig hilsen,
Harry Arne Vågen, Langesund