Vår tidligere Internett-redaktør, Trond Hantveit, har sendt oss denne hardmeldte utgangen fra BBO:


Vridd finesse!

 

spar

kn 7 6 2  
hjerter D 10 9 4
ruter K 10 6
kløver 8 7
spar K D 4

spar

10 9 8
hjerter kn 7 5 3 hjerter E 8
ruter 8 ruter kn 9 5 4 2
kløver D kn 6 5 2 kløver

K 10 9

 

spar

E 5 3  
hjerter K 6 2
ruter E D 7 3
kløver

E 4 3


vest
nord
øst
syd

Trond
Hantveit

       
     
 


Hvor nord fant kreftene til å invitere mot en 15-17 grand, vet jeg ikke, men noen ganger er som kjent lykken bedre enn forstanden.

Vest spilte ut kløver 5 til østs konge, som Hantveit lasjerte. Kløver 10 fikk også beholde stikket, men den tredje kløverrunden måtte han stikke, og saket en spar hos blindemann. Hjerter til tieren stakk øst med esset og skiftet til spar 10. Den hadde ikke Hantveit råd til å slippe, og måtte nå ha ni kjappe stikk i de røde fargene. Tre hjerterstikk ble innkassert, som øst saket en ruter og en spar på, mens Hantveit kvittet seg med en spar. Inne i bordet med fem kort igjen var situasjonen:
 

spar

kn 7  
hjerter -
ruter K 10 6
kløver -
spar K D

spar

9
hjerter - hjerter -
ruter 8 ruter kn 9 5 4
kløver D 2 kløver

-

 

spar

5  
hjerter -
ruter E D 7 3
kløver

-

Slik motspillet hadde gått tydet alt på at vest hadde 5-korts kløver opprinnlig, som sammen med 4-korts hjerter bare ga rom fire kort i spar og ruter. Siden øst skiftet til spar 10, og ingen honnør falt hos vest under esset, var vest også inntelt med minst to spar. Var det noen gode indikasjoner på om han hadde to eller tre i den fargen?

Hantveit hadde lagt merke til at østs første avkast var en ruter, en farge han neppe ville gitt opp med knekten fjerde. Sågar åtteren fjerde i ruter kunne være avgjørende å holde på! Ruteravkastet tydet derfor på 5-korts hos øst og dermed singleton hos vest. Hvordan bør da ruteren spilles?

For at ruterfargen skal gi fire stikk med 5-1 sits, må vest ha enten knekten, nieren eller åtteren singel. Med knekten singel må kongen spilles fra blindemann, mens med nieren eller åtteren singel må man innlede med ruter 10. Det er dobbelt så stor sjanse for at vest har enten nieren eller åtteren singel som for nøyaktig singel knekt. Derfor trakk da også Trond Hantveit ruter 10 fra bordet. Øst gjorde sitt best ved ikke å dekke (som ga Hantveit en mulighet til å ombestemme seg), men Hantveit seilte tieren rundt og vant kontrakten.

Hilsen Boye