Klubbmesterskapet i Stavanger Bridgeklubb spilles som lagkamp, og lagene er satt sammen ved at de presumptivt beste parene er seedet, og deretter trukket sammen med de uerfarne spillerne. Deretter møter ekspertene sine likemenn, mens ferskingene møter hverandre. Dette spillet er sendt inn av Paul Bang, og det å vite hvem du spiller mot er en av hovedingrediensene:


Kjenn din motstander

 

spar

10 9 8 7 2  
hjerter E 8
ruter E kn 9 7
kløver D 3
spar E D 5 4

spar

K 6 3
hjerter D 10 9 7 5 hjerter kn 6 4 2
ruter K 10 5 ruter D 8 3
kløver 4 kløver K 9 8
 

spar

kn  
hjerter K 3
ruter 6 4 2
kløver E kn 10 7 6 5 2

vest
nord
øst
syd

P. Bang
 

L. Holen

   

.
Paul Bang spilte ut kløver dame som spillefører dukket, og Lasse Holen i syd la knekten. Dette må indikere sparskift, og spar 9 (som benektet honnør) gikk til kongen i bordet. Da spillefører trakk hjerter fra bordet, gikk Lasse opp på kongen (!), spilte ruter til makkers ess og fikk så sparstjelingen sin. Trumfesset var ennå i behold, og nord-syd kunne notere en bet etter perfekt motspill.

Ved det andre bordet var kontrakten en helt annen:

vest
nord
øst
syd

¹


     

¹ Invitt

De mindre rutinerte har ikke rukket å gå så mange beit i sin karriere, så der er meldestilen friskere. Vest spilte hjerter ut til esset i bordet. Kløver dame ble dekket med kongen, og trumfen trukket i to runder. Deretter fulgte en liten ruter fra hånden, og spørsmålet er hva vest skal legge? Aktuelt la vest uanfektet en liten, syd forsøkte nieren, og etter nok en vellykket ruterkutt var kontrakten hjemme.

Kunne noe vært gjort anderledes? Ved bordet ble først vest gjort til syndebukk, og gjort oppmerksom på at her gjelder det å sprette opp på kongen med én gang, fordi dette vil gjøre rutervalget svært vanskelig for spillefører. Eller?? Ordet går til Paul Bang:

"Ja, med kombinasjonen H10x foran Ekn9(x) er det ofte ekspertens valg å gå i med kongen, men i dette tilfellet er det definitivt galt, forutsatt at det også er en ekspert som fører kortene. Og hvorfor er det galt? Jo, fordi eksperten vil resonnere at vest med sin åpning er markert med 5-6 poeng i spar (med både essen og kongen hadde han sannsynligvis lettet på én av disse i utspill) og maksimalt 1-3 poeng i hjerter (øst bør ha én av lavhonnørene for sitt invittbud). Skal vest ha dekning for åpningen sin må han derfor ha ruterkongen, og sannsynligvis også damen. I tillegg er det slik at en ekspert med kombinasjonen K10x like gjerne kunne gått på med kongen, men hvis han har KDx vil han alltid legge liten (mens middelhavsfareren gjør det motsatte), med andre ord et omvendt begrenset valg. Bridgen er jaggu underfundig og analytisk bunnløs. Og hva blir så løsningen? Jo, her tar vi halvgarderingen. Hvis makker ikke kjenner vest, kan du legge hva du vil, du sier bare til makker etterpå at du trodde han var god eller dårlig, alt etter hvilket valg du gjorde og hvilken suksess dette medførte!"

Hilsen Marianne

Har du blitt driblet av motstanderne dine? Eller kanskje du har fått til et fint spill selv? Send en mail og få det som Ukens spill!