Du må ikke sove!

Du sitter vest og hører på at motparten melder seg opp i slem:

spar 6 3
hjerter K kn 10 2
ruter D 9 7 6 5
kløver D 9

vest
nord
øst
syd


 


1 2
3 4
5 6
7 8
 

1) Stenberg (minst 4-korts sparstøtte og utgangskrav)
2) Naturlig og noe tillegg
3) Spør etter ekte kontroller (ess eller konge)
4) Kløverkontroll
5) RKC-Blackwood
6) 2 ess av 5 + trumf dame
7) Storeslemsinvitt, bekrefter alle nøkkelkortene
8) Benekter kløver-, ruter- og hjerterkonge

Først og fremst, hva spiller du ut?

Det virker ikke fristende å åpne noen av fargene, så for ikke å gi bort noe gratis velger du det passive utspillet av en liten trumf. Bordet kommer ned med:

 

spar

E kn 10 9 4
hjerter E 5
ruter E K 2
kløver kn 8 3
spar 6 3
hjerter K kn 10 2
ruter D 9 7 6 5
kløver D 9

Spillefører trekker trumfen i to runder. Makker saker en liten hjerter andre gang. Så følger en liten kløver til spilleførers ess, og en liten hjerter mot bordet.... Ooooops! Sov du i timen? Slik ser hele spillet ut:

 

spar

E kn 10 9 4  
hjerter E 5
ruter E K 2
kløver kn 8 3
spar 6 3

spar

7
hjerter K kn 10 2 hjerter D 9 7 6 4 3
ruter D 9 7 6 5 ruter 10 8 4
kløver D 9 kløver K 10 4
 

spar

K D 8 5 2  
hjerter 8
ruter kn 3
kløver E 7 6 5 2

Avblokkerte du kløver dame? Hvis ikke eliminerer spillefører de røde fargene, og du blir innspilt på kløverfrøkna. En rød farge til dobbeltrenons gir kontrakten.

Hvordan skal du greie avblokkeringen? Når bordet kommer ned er det viktig å ta deg god tid til å forestille deg en hånd hos spillefører som gjør at det er beit i kontrakten! Du kan regne deg fram til at spillefører har vist tillegg med en utrolig svak hånd, og da har han sannsynligvis oppvurdert en fordelingshånd. Fra meldingsforløpet vet du at makker sitter på kløver konge, og da er det ikke mye hoderegning som gjenstår før du skjønner hva som skjer om du blir spilt inn på kløverdame som sitter singel igjen.

Har du en artige historie fra klubbkvelden? Send en mail og få det som Ukens spill!

Hilsen Marianne