Pass på!

Parfinalen spilles i øyeblikket, med Geir Helgemo og Tor Helness oppskriftsmessig i tet. Men det er ikke bare deres motstandere som blir satt på vanskelige prøver i dette sterke feltet. I Sørlandsoppgjøret mellom Snorre Aalberg - Roald Mæsel og Ann Karin Fuglestad - Geir Brekka, fikk vest en hard prøve:

 

spar

K kn 10
hjerter E K 7 2
ruter 6 2
kløver 9 6 4 2
spar 9 4 3 2
hjerter D 6
ruter K D 9 5 4
kløver D 8

vest
nord
øst
syd
Snorre Aalberg Ann Karin
Fuglestad
Roald Mæsel Geir
Brekka
 

 
       

1 kløver viste minst dobbel kløver, og 1 hjerter minst 5-korts hjerter.

Du spiller ut ruter konge, makker legger 10'eren (små kort er styrke), og spillefører knekten. Har du en plan for motspillet?

Sparskift er lite attraktivt, ettersom det kan fiske opp damen hos makker, og kløvervri har akkurat samme nedside. Det er ikke lett å se hva som kan gå galt om du fortsetter i ruter, men følg med:

 

spar

K kn 10  
hjerter E K 7 2
ruter 6 2
kløver 9 6 4 2
spar 9 4 3 2

spar

E D 6 5
hjerter D 6 hjerter kn 3
ruter K D 9 5 4 ruter 10 8 7 3
kløver D 8 kløver kn 10 7
 

spar

8 7  
hjerter 10 9 8 5 4
ruter E kn
kløver E K 5 3

Aktuelt fortsatte vest i ruter, og spillet var over på sekunder: Ut med trumfen i to runder, ess-konge i kløver og den tredje kløverrunden spilte inn øst, som var innspilt og måtte spille spar opp fra ess-dame:

 

spar

K kn 10  
hjerter 7 2
ruter -
kløver 9 6
spar 9 4 3 2

spar

E D 6 5
hjerter - hjerter -
ruter 9 5 4 ruter 8 7
kløver - kløver kn
 

spar

8 7  
hjerter 10 9 8
ruter -
kløver 5 3

Nydelig spilt. Legg merke til hvor viktig det var å gi bort det første ruterstikket. Prøver man å gi bort ruterstikket senere, kan øst få signalisert sparskift ved å legge en høy ruter.

Om det dukker opp noen spennende spill i sommervarmen, send en mail og få det som Ukens spill!

Hilsen Marianne