En motspillsprøve!

Geir Olav "Geo" Tislevoll gir deg denne motspillsprøven fra en turnering på Tenerife:

Ta vests plass. Du åpner med 1 ruter og hører to passer før syd sier 1 spar. Du melder kløveren, og det går pass fra nord og 2 ruter fra din makker før syd melder 2 hjerter. Du sier 3 ruter, nord 3 hjerter, og den løfter syd til 4 hjerter som du dobler. Men syd er ikke ferdig! Han tar ut i 4 spar, som du også dobler.

 

spar

7 6
hjerter D 9 6 2
ruter 8 7
kløver kn 8 4 3 2
spar D 9 8
hjerter 10
ruter E D kn 10 9
kløver E K 9 7

Kløver ess spilles ut. Din makker legger femmeren (lavt kort er styrke, og kan her innebære dobbelton eller damen), og syd sekseren. Hva fortsetter du med?

Slik var hele spillet:

 

spar

7 6  
hjerter D 9 6 2
ruter 8 7
kløver kn 8 4 3 2
spar D 9 8

spar

4 3
hjerter 10 hjerter kn 7 4 3
ruter E D kn 10 9 ruter 6 4 3 2
kløver E K 9 7 kløver D 10 5
 

spar

E K kn 10 5 2  
hjerter E K 8 5
ruter K 4
kløver 6


Om kløver konge spilles i andre stikk (dårlig motspill), er det gjort! Øst følger med tieren og syd stjeler. Så to store spar fulgt av en hjerterhonnør fra hånden. Deretter trumf til vest, som bare har igjen minorkort. Spiller han kløver, blir knekten godspilt til ruteravkast. Bedre blir det ikke om vest spiller ruter. Østs hjerter knekt fiskes lett opp senere; ti stikk!

Riktig motspill er liten kløver i stikk to, eller å skifte til hjerter 10. Vest bør kunne lese at spillefører har singel kløver. Syd må ha minst seks spar og fire hjerter, og siden øst i andre melderunde bare sa 2 ruter (med 5-korts farge ville han vel sagt 3 ruter etter å ha passet først?), har han neppe mer enn fire ruter. Følgelig har syd to ruter. Derfor bør det riktige motspillet finnes.

Har makker gjort noe briljant? Send en mail og få det som Ukens spill!

Hilsen Marianne