Full oversikt!

Årets Oddaturnering ble vunnet av Simon Eileraas - Frode Tveito. Her viser vinnerparet at de vet hva som foregår:

spar

E 3
hjerter

E kn 2

ruter K 9 8 7 6 5
kløver 10 4

spar

K 6
hjerter D 10 8 7 5 3
ruter E 10 2
kløver kn 7

vest
nord
øst
syd

 

Frode
Tveito

 

Simon Eileraas

      1
2
     

1) 8-11 hp, 6-korts hjerter
2) Spør etter styrke og fordeling

I første omgang hadde ikke Tveito til mer enn en invitt, men når motstanderne meldte kløver og spar, vokste sannsynligheten for at makker hadde noe i ruter som gjorde at det ville være spill for utgang.

Utspillet var kløver konge som ble stukket over med esset, før kløver dame ble innkassert, vest saket en spar. 8-korts kløverfarge er nå plassert hos øst. Sparskiftet stakk Simon på hånden, og spilte hjerter dame. Vest, som ikke meldte inn ved første anledning, er sannsynligvis ikke så sterk, så når damen ikke ble dekket, gikk Eileraas opp på esset. Spar ess kunne alle følge på, og hjerter fra bordet stakk øst med kongen, mens vest fulgte på med en liten. Har du fordelingen klart for deg nå?

Øst har enten fordelingen 3-2-0-8 eller 2-2-1-8. Har han første varianten, må han spille til dobbeltrenons nå, og har han den andre varianten, får du håpe den single ruteren enten er damen eller knekten. Ruter knekt ble stukket på hånden, før Eileraas avsluttet med den markerte ruterfinessen over vest.

Slik så hele spillet ut:

 

spar

E 3  
hjerter

E kn 2

ruter K 9 8 7 6 5
kløver 10 4
spar Dkn109875

spar

4 2
hjerter 9 5 hjerter K 6
ruter D 4 3 ruter kn
kløver K kløver EDkn986532
 

spar

K 6  
hjerter D 10 8 7 5 3
ruter E 10 2
kløver kn 7

420 var verdt 6 av 13 mulige plusspoeng.

Har makker gjort noe briljant? Send en mail og få det som Ukens spill!

Hilsen Marianne