Et imp er et imp!

Landets beste spillere var samlet i 1. divisjon i helgen. Midt-Trøndelag 1 har vært storfavoritter de siste årene, og har stort sett greid å dra i land seriemesterskapet. Men i år virker det hele mer åpent, ettersom Midt-Trøndelags ankerpar, Tor Helness og Geir Helgemo, har flyttet over på Rogaland 1. Etter første helg leder Midt-Trøndelag 1 (95 vp) foran Nord-Trøndelag 1 (91 vp) og Rogaland 1 (88 vp) på tredjeplass. Det er imidlertid helt jevnt bak dem også, så her er ingenting avgjort før siste kamp er spilt i februar. Hele resultatlisten. Butler.

I dette spillet var spilleføringen plettfri i begge rom, men ettersom det er altfor hardt å være i slem, sto det bare om et imp den ene eller den andre veien:

 

spar

E kn 8 6 5 4 3  
hjerter E 8
ruter K
kløver E 9 7
spar 9

spar

D 2
hjerter D 10 9 7 5 2 hjerter kn 4
ruter D 4 ruter E kn 9 7 6 5 3
kløver D 10 6 4 kløver kn 3
 

spar

K 10 7  
hjerter K 6 3
ruter 10 8 2
kløver K 8 5 2

vest
nord
øst
syd
Stian Sundklakk Tor
Helness
Tore Skoglund Geir Helgemo
 

 

vest
nord
øst
syd
Per-Erik Austberg John-Hallvard
Skoglund
Erik Sælensminde Espen Larsen
 
     

Øst spilte ut ruter ess, og fortsatte med en liten ruter til damen og stjeling. Tor spilte nå fem runder trumf, med avkast av to kløver i bordet. Situasjonen er nå:

 

spar

4  
hjerter E 8
ruter -
kløver E 9 7
spar -

spar

-
hjerter D 10 9 hjerter kn 4
ruter - ruter kn 9
kløver D 10 6 kløver kn 3
 

spar

-  
hjerter K 6 3
ruter 10
kløver K 8

Nå fulgte hjerter til kongen, hjerter til esset, og på den siste trumfen ble vest skvist i hjerter og kløver for 12 stikk. Vest var hele tiden alene om både hjerter- og kløverholdet, men se hvor viktig det var å ta med seg konge-ess i hjerter hvis spillet hadde sett litt annerledes ut:

 

spar

4  
hjerter E 8
ruter -
kløver E 9 7
spar -

spar

-
hjerter D 10 9 hjerter kn 4
ruter - ruter kn
kløver D 10 6 kløver kn 4 3
 

spar

-  
hjerter K 6 3
ruter 10
kløver K 8

Hadde spillet sett slik ut, så hadde skvisen vært dobbelsidig. Men da må spillefører huske å ta av seg begge hjerterhonnørene, eller så kan øst trygt kaste hjerter, og vest kan kaste kløver, slik at bordet blir skvist først.

John-Hallvard spilte i prinsippet helt likt i lukket rom. Etter ruter ess og ruter til stjeling tok han ut trumfen i to runder, tok ess-konge i hjerter og trakk trumfen til bunns. Hele 7 av 10 spilleførere i 1. divisjon fikk 12 stikk i kontrakten.

Har du sett et fin spill under divisjonshelgen? Vi trenger flere gode spill til Ukens Spill. Send oss en mail!

Hilsen Marianne