Det lille ekstra!

Nationals spilles i San Francisco denne uken, men så langt har ingen av de norske prestert noe å skrive hjem om. Så da tyr vi til et spill av en ekte norgesvenn; Gunnar Hallberg. Brian Senior rapporterte dette spillet til bulletinen. Spillet er fra Bobby Nail Life Master Pairs, og som navnet sier, så spilles det parturnering:

spar

kn 9 3  
hjerter kn 5
ruter E K 8 6 2
kløver D 3 2

spar

E D 8 4 2
hjerter K 8 2
ruter 3
kløver E 8 7 6

vest
nord
øst
syd
Michael
Moss
  Gunnar
Hallberg
 
     

 

Vest spilte ut spar 10, som ble dekket med knekten i bordet. Hvordan ville du lagt opp motspillet?

Hvis du stikker med esset, har du ikke umiddelbart noen gode tilbakespill, så Hallberg dekket med damen, som gikk til spilleførers konge. Syd spilte nå en liten hjerter til knekten og din konge. Hva gjør du nå?

Syd har ikke åpnet i svake 2, og har derfor sannsynligvis bare 5-korts hjerter. Med EDxxx i hjerter og med en åpenbar fare for stjelinger i mot, ville spillefører spilt seg inn i bordet for å ta hjerterfinessen, og om han har Exxxx, så er det sjanser for at makker ville stukket med damen. Mye tyder på at makker opprinnelig startet med Exx i hjerter.

For å få beit kan du skifte til din single ruter, og når makker kommer inn på hjerter ess, kan han gi deg ruterstjelingen, hvorpå du kan gi ham en sparstjeling. Men det spilles parturnering, og det er ikke uten grunn at minus 200 er kalt "the kiss of death". Kan du få to beit, så har du sikret deg nesten hele kassa.

Her er hele spillet, ser du løsningen da?

 

spar

kn 9 3  
hjerter kn 5
ruter E K 8 6 2
kløver D 3 2
spar 10 6

spar

E D 8 4 2
hjerter E 5 3 hjerter K 8 2
ruter D 9 7 5 4 ruter 3
kløver kn 5 4 kløver E 8 7 6
 

spar

K 7 5  
hjerter D 10 9 7 4
ruter kn 10
kløver K 10 9

Hallberg skiftet til en liten kløver i stikk tre! Denne gikk til spilleførers 9'er, makkers knekt og bordets dame. Nok en trumf fulgte, og inne på esset spilte makker en spar, til liten i bordet og Hallbergs 8'er. For å gjøre det helt klart for makker, tok Hallberg for kløver ess før han tok for spar ess, slik at vest kunne sake kløveren sin på spar ess:

 

spar

9  
hjerter -
ruter E K 8 6 2
kløver 3
spar -

spar

E 4 2
hjerter 5 hjerter 8
ruter D 9 7 5 4 ruter 3
kløver 5 kløver 8 7
 

spar

7  
hjerter D 10 7
ruter kn 10
kløver K

På spar ess saket vest sin lille kløver, og fikk kløverstjelingen sin. Bordet var nå strippet for alt annet enn ruter, og Vest kunne skifte ruter dame og låse spillefører i bordet slik at Hallberg fikk ruterstjelingen sin og to beit, minus 200, i kontrakten.

Vi trenger flere gode spill til Ukens Spill. Send en mail!

Hilsen Marianne