Viking power!

Mens nordmenn flest sikret seg skjønnhetssøvnen spilte to norske bridgespillere finalen i australske National Open Team (NOT). Espen Erichsen og Boye Brogeland hadde ikke reist den lange veien for å tape! På et tidspunkt ledet lag Brogeland med med hele 90 imp, men ledelsen skrumpet inn mot slutten, og den endelige seiersmarginen ble 28 imp.

 

spar

kn 10 2  
hjerter 3
ruter kn 10 5 3 2
kløver K 10 6 2
spar E 9 8 6 3

spar

D
hjerter 5 hjerter E K 8 7 4
ruter 9 7 ruter E 8 6 4
kløver E D 8 7 4 kløver 9 5 3
 

spar

K 7 5 4  
hjerter D kn 10 9 6 2
ruter K D
kløver kn

vest
nord
øst
syd
Boye Brogeland
Paul
Marston
Espen Erichsen

Michael
Prescott

   
   

3 grand er i hardeste laget, mistilpasningen gjør spill på selv lavere nivå ukomfortabelt. Syd ser at det ikke sitter greit for spillefører, og burde nok vurdert å øke innsatsen på spillet. Da hadde kanskje nord våknet og funnet et mer inspirert utspill enn kløver 2.

Utsiktene ser ikke lyse ut, så etter å ha vunnet første stikk med kløver dame fortsatte Boye med en kløver til nords tier. Syd saket hjerter 6, et kort som nord vanskelig kan tolke, men han kunne nok gått ut i fra at syd hadde kontroll over fargen. Nord skiftet til liten spar, som gikk til kongen og dukk, og mer spar til 8'eren og tieren i nord. Nord innså at sparspillet ikke hadde vært særlig heldig, og skiftet nok en gang fot, denne gang til en liten ruter. Også denne fikk motspillerne beholde på! Syd antok nok at makker opprinnelig hadde kn10xx i spar ettersom nord spilte spar i stedet for å drepe bordet, og fortsatte sparspillet.

Det var halmstrået Boye trengte; opp på esset som felte knekten, to sparstikk til med hjertersak i bordet, og hjerter til ess og konge i bordet. Det er hett i Australia, og dette ble for svett for nord, som måtte gi opp enten kløver- eller ruterholdet.

Motspillerne hadde mange muligheter til å bryte spilleførers kommunikasjon mellom hendene, men så lenge Boye skjulte kortene sine og tvang motstanderne til å ta de kritiske avgjørelsene i spillet på et tidlig tidspunkt, var ikke motspillet bare enkelt å få til. Ni stikk, og 7 imp til lag Brogeland da motstanderne i lukket rom hadde spilt 2 kløver med ni stikk.

Har du blitt driblet av motstanderne dine? Eller kanskje du har fått til et fint spill selv? Send en mail og få det som Ukens spill!

Hilsen Marianne