AESTON by Osigraf & Gnizt
Bridge i Norge - Hjem
 
Handle hos BIN Abonner på BIN Ukens spill Ekspertklubben Nøtteknask
 
Oppgavesett 6 2007
Svarfrist: 10. mars 2008

Oppgave 1

8 6 3
K kn 9 4 2
E 10 4 2
2
 
VestNordØstSyd
pass1 kl2 sppass
?

Oppgave 2

K 9 3
8 6
K 10 8 7
K kn 10 9
 
VestNordØstSyd
1 sp2 ru2 hj
?

Svar oppgave 1
Svar oppgave 2
Oppgave 3

10 2
E D 10
E K D 9 2
K 10 7
 
VestNordØstSyd
2 sp 1)pass4 sp
xpass4 NTpass
5 klpass5 hjpass
?
1) Spar og en minorfarge (sannsynligvis 5-5 i sonen), 3-10 hp
 
Oppgave 4

-
E kn 9 8 4 3 2
7 3
E 10 7 4
 
VestNordØstSyd
1 hj1 spx4 sp
?
 
Svar oppgave 3
Svar oppgave 4
 Oppgave 5

kn 4 2
E 4 3
K 7 5 4
K 10 2
 
VestNordØstSyd
pass
passpass1 ru1 hj
?1)
1) Dobling vil benekte 4-korts spar
Oppgave 6

K kn 6
9 8
8 5 4
kn 10 8 4 3
 
VestNordØstSyd
1 sp
pass4 spxpass
passpass
 
Hva spiller du ut?
Svar oppgave 5
Svar oppgave 6

Navn: 
E-post: 
Poststed: 
Trykk her for eget svarskjema om du sitter i ekspertpanelet.