AESTON by Osigraf & Gnizt
Bridge i Norge - Hjem
 
Handle hos BIN Abonner på BIN Ukens spill Ekspertklubben Nøtteknask
>>> Forsiden / Nyhet
 

Aasen-comeback som president?

29.04.2008
Aasen-comeback som president?

14. april ble valgkomiteens innstilling til nytt NBF-styre offentliggjort. Bare tre personer (Inger Hjellemarken, Sigmund Bakke og 1. varamedlem Asbjørn Anthonsen) tar gjenvalg, men den største overraskelsen er likevel at Jan Aasen er innstilt som president igjen. Etter å ha vært NBF-president fra 1996 til 2004 måtte han overlate vervet til Helge Stanghelle på grunn av turbulens rundt regnskapsrot og en skrantende økonomi. (Klikk på overskriften for å lese mer. Publisert: 23.04)

Valgkomiteens leder, John Helge Herland fra NBF Rogaland, sier at Jan Aasen er den beste kanditeten de har klart å få tak i. Med mange nye personer i styret så valgkomiteen det som en stor fordel å få en erfaren president. For å ha en viss ryggdekning for innstillingen, som Aasen også hadde bedt om for å takke ja, kontaktet Herland de fire største kretsene samt Aasens hjemkrets (Hedmark og Oppland) for å høre om det var noen av disse som hadde motforestillinger mot Aasen som president. Det var det ingen som ga uttrykk for.

Én som har store innvendinger mot en ny presidentperiode for Aasen, er Tommy Sandsmark. Dette tilkjennega han med bred pensel i en e-post som ble sendt ut til mottakerne av valgkomiteens innstilling en drøy time etter at denne ble offentliggjort. Sandsmark ga også beskjed om at han med øyeblikkelig virkning ville trekke seg fra arbeidet med å utvikle bridgelærerutdanningen for NBF. Han ville heller ikke la NBF bruke det materialet han foreløpig hadde utarbeidet.

Responsen fra sittende president Stanghelle var lynhurtig. I løpet av to og en halv time var Sandsmarks e-post behandlet i NBFs Arbeidsutvalg, som betegner enkelte av Sandsmarks påstander og karakteristikker som "sjikanøse, injurierende og uetterrettelige". De vedtok også å oversende Sandsmarks e-post til behandling i Disiplinærkomiteen (som ilegger forføyninger mot medlemmer i NBF).

NBF Oslo, én av kretsene som i utgangspunktet ga grønt lys for Aasen, holdt sitt kretsting 16. april. Der var stemningen en annen enn kretsformann Tor Henriksen hadde formidlet til valgkomiteens formann. Et samstemt kretsting vedtok at de ikke ønsket Jan Aasen som ny president, og anmodet sin egen kretsformann om å stille som motkandidat. Henriksen ønsker imidlertid kun å stille til valg hvis han får en henstilling om dette fra valgkomiteen.

NBF Hordaland, en annen krets som ble spurt av valgkomiteen om sitt syn på Aasen som president, holdt sitt kretsting 19. april. De valgte en mer avventende holdning, og ønsket ikke å binde opp tingdelegatene sine på den ene eller andre måten. Kretstinget overlot å finne tingdelegatene til styret i bridgekretsen. Uten å ha noen konkrete innvendinger mente kretstinget at en gjeninntreden av Jan Aasen som NBF-president ville være et steg tilbake for organisasjonen.

NBF Østfold og Follo, den største bridgekretsen, holdt sitt kretsting 2. april, altså før valgkomiteens innstilling ble offentliggjort. Noen dager før kretstinget i Østfold og Follo ble kretsens leder, Per Watz, kontaktet av valgkomiteens leder for å høre om de hadde motforestillinger mot Aasen som ny president. Etter en ringerunde med sitt styre var tilbakemeldingen fra Watz at de i mangel av aktuelle presidentemner ikke motsatte seg Aasens kandidatur. "Vi anser at det er vår funksjon å bidra konstruktivt i denne situasjonen. Det kan vi bare gjøre ved selv å foreslå en alternativ kandidat, og per tid er vi ikke i stand til å fremme et slikt forslag. Vi vil selvsagt vurdere, og eventuelt støtte, forslag på andre kandidater, hvis vi anser at denne vil være mer tjenelig for bridge-norge enn Jan Aasen," uttaler Watz til Bridge i Norge. Presidentsaken ble ikke luftet under NBF Østfold og Follos kretsting, som Watz i ettertid mener kanskje burde ha vært gjort. 21. april ble det klart at valgkomiteen innstiller Per Watz som visepresident etter at Geir Andersen har trukket seg på grunn av sykdom.
 
NBF Rogaland, hvor valgkomiteens leder er styremedlem, var den siste av de fire største kretsene til å holde sitt kretsting. Det skjedde 23. april. Der ble stemningen i presidentsaken loddet, og den avstedkom en betydelig diskusjon. På NBF Rogalands nettsider står det: "Bridgetinget var bare en orienteringssak på møtet, og det blei derfor ikke fatta noen vedtak i saker knytta til dette. Men uroen omkring Aasen blei grundig drøfta og valgkomitéens innstilling syntes å ha solid - om ikke entydig - støtte i kretstinget. Det blei også mana til ro i organisasjonen og reist sterk kritikk mot de metoder som enkelte har brukt for å svekke Aasens kandidatur."

Valg av ny president skjer under Bridgetinget 7. og 8. juni på Rica Hotell Gardermoen.

Sist oppdatert: 28.05.2008

 
Andre aktuelle saker
Skriv en kommentar:
http://  Kode:
Ingen meldinger