AESTON by Osigraf & Gnizt
Bridge i Norge - Hjem
 
Handle hos BIN Abonner på BIN Ukens spill Ekspertklubben Nøtteknask
>>> Forsiden / Nyhet
 

Blir de benådet?

29.04.2009

De åtte Heimdal-spillerne som er utestengt fra all bridge i regi av NBF ut 2009, kan bli benådet. Det avgjør styret i løpet av de nærmeste dagene. (Klikk på overskriften for å lese Alf Helge Jensens nettartikkel om saken. En mer omfattende dekning vil komme i BIN 2-09.)

Blir de benådet?

 

Av Alf Helge Jensen

 
Onsdag kveld (29. april) hadde arbeidsutvalget i Norsk Bridgeforbund (NBF) et møte med Disiplinærkomiteen og Domskomiteen for å diskutere benådningssøknaden fra de utestengte. Etter å ha hørt innspill fra de to komiteene, ble arbeidsutvalget enige om en innstilling til styret. Torsdag skal saken forberedes for styrebehandling. President Jan Aasen regner med at avgjørelsen blir tatt rett over helga.
 
Det var en ganske så taus Aasen BIN snakket med etter møtet. Han ville ikke fortelle hva innstillingen går ut på. Det vil han heller ikke fortelle de involverte spillerne før endelig avgjørelse er tatt. Aasen mener det er mest ryddig slik. Han vil orientere de andre i styret først.
 
- Jeg kan si at vi hadde et ryddig og godt møte. Der kom det fram noen nye momenter. Vi har fått en god del henvendelser, sier Aasen.
 
Bakgrunnen for benådningssøknaden er at de utestengte ikke får spille åpent EM, der alle kan delta så fremt de er i såkalt ”good standing” med sitt forbund. Utelukkelsen fra åpent EM framgikk ikke av dommen, som var ment nasjonal. Men det var opplagt at vanlige representasjonsoppgaver var utelukket.
 
Etter at EBL hadde fått en redegjørelse fra NBF, konkluderte de med at de utestengte ikke kunne spille åpent EM. Da meldte Geir Helgemo, Jørgen Molberg og Børre Lund seg ut av NBF og inn i det australske forbundet. Gjennom sine kontakter i Australia ble de forespeilet at de uten videre kunne stille i EM siden de var i ”good standing” på andre siden av jorda. Men så enkelt var det ikke. Det viste seg at de også der måtte regne med karantene. Etter møte med forbundet ble utmeldelsen fra NBF trukket tilbake og forbundet lovet å fortsette behandlingen av benådningssøknaden.
 
Det sterkeste argument for benådning, er at dommen har fått en utilsiktet virkning. Nemlig tilleggsstraffen at de ikke får spille åpent EM. For proffspilleren Geir Helgemo kan dette bety tap av en stor sponsorkontrakt. Han risikerer delvis å miste jobben.
 
Jan Aasen sier han har forstått Disiplinærkomiteen dit hen at dette med EM ikke var en tilsiktet del av dommen. Men Aasen presiserer at arbeidsutvalget ikke har vurdert straffeutmålingen og på ingen måte lagt seg opp i arbeidet til Disiplinærkomiteen og Domskomiteen. Disse er oppnevnt av bridgetinget og helt fristilt fra styret.

Men styret er gitt muligheten til å benåde. Aasen har tidligere uttalt til BIN at det må komme noe vesentlig nytt i en sak for at benådning skal være aktuelt. Spørsmålet er nå om tilleggsstraffen er vesentlig.

Arbeidsutvalget består av fire av de sju i styret. Ettersom Aasen bekrefter at de fire er enige, betyr det at de har flertall i styret, og det kreves ikke mer enn simpelt flertall. Følgelig er saken i praksis avgjort. Men enn så lenge er det hemmelig.

 
Andre aktuelle saker
Skriv en kommentar:
http://  Kode:
 
Navn: JusBus Dato: 7.5.2009
E-post: Ingen e-post Hjemmeside: Ingen hjemmeside
Kommentar:
Hele § 12-9 ser slik ut: "Forbundsstyret kan i særlige tilfeller gi benådning i ilagt forføyning. Forbundsstyret bør i denne anledning rådføre seg med domskomiteen."
Det står ikke et ord om straffenedsettelse, benådning er ordet som er brukt. Er straffenedsettelsen da et brudd mot vedtektene?
 
Navn: JusBus Dato: 7.5.2009
E-post: Ingen e-post Hjemmeside: Ingen hjemmeside
Kommentar:
Ser på forbundets sine sider at det er "Benådning i Heimdalsaken". Blir glad og tenker, flott at noen tar til vettet. Leses videre og ser at dette gjelder først fra 1. sept. Aner noen i forbundet hva ordet benådning betyr? Dette er bare en straffenedsettelse. Intet annet. Og ingen benådning.
 
Navn: Kirsten Dato: 3.5.2009
E-post: k-r-a@online,no Hjemmeside: Ingen hjemmeside
Kommentar:
Er ikke sikkert GEO's teori om Norsk Bridge/NBF's mulige "kuvending" er korrekt.
Jeg har fått denne respons fra særdeles aktverdig godt voksen Int. TD og rep. spiller:
"Norges ställning som rättrådigt och principfast blir dålig - Man trodde att sådant kan hända i Italien...."
 
Navn: The Judge Dato: 1.5.2009
E-post: Ingen e-post Hjemmeside: Ingen hjemmeside
Kommentar:
Nå kommer de til å gjøre forskjell på Kong Salomon og Jørgen Hattemaker igjen. De burde tatt sin straff og ferdig med det.
 
Navn: Hans Olav Kvaal Dato: 30.4.2009
E-post: k-haolav@online.no Hjemmeside: Ingen hjemmeside
Kommentar:
Veldig enig med GeO. Problemet er at veldig mange lurer på hva som egentlig skjedde. Problemet er at svaret sansynligvis vil få store konsekvenser for noen få. For det var jo litt dumt gjort. Problemet er jo at jeg selv kunne ha gjort det samme. I min klubb Asker BK har hendelsen gitt navnet til ett nytt meldesystem for lagspilling "Trønder pass". I ettertid må i hvertfall NBF lære av dette for fremtiden. En ting som også ble omtalt her er en løsning jeg i utgangspunktet liker. To lag spilte sin rundekamp på BBO, det bør utvikles litt synes jeg.
 
Navn: Espen Forberg Dato: 30.4.2009
E-post: Ingen e-post Hjemmeside: Ingen hjemmeside
Kommentar:
Den ene sida:
Benådning blir litt som å benåde en som har drept kjerringa fordi han allerede har betalt for sydenturen.

Straffen var veldig streng, men de impliserte burde kanskje tenkt på dette før de fiksa resultatet.

Andre veien:
Ellers leser je av teksten over, at straffen har fått ett mandat det ikke var meningen den skulle ha - ergo burde det være rom for benådning i forhold til spill i EM.


----

Je syns de burde få spelle EM, og at disiplinærkomiteen burde spesifisere dommer bedre i framtida :)
 
Navn: KåreK Dato: 30.4.2009
E-post: kaare@gammagrafisk.no Hjemmeside: Ingen hjemmeside
Kommentar:
Noen burde aldri vært dømt slik dem ble, samfunnstraff(i bridgemessig forstand) hadde vært passende til dem som ikke var klar over hva som virkelig skjedde. De som utførte udåden burde selvfølgelig ha sin straff. Kan vi tolke det som NBF nå vil gi dem en medalje? Slik leser ihvertfall jeg GEO sitt innlegg. Slik jeg tolker dette er NBF kun ute etter å redde eget skinn og ingenting annet!
 
Navn: zzzzz zzzz Dato: 30.4.2009
E-post: 2@mail.no Hjemmeside: Ingen hjemmeside
Kommentar:
At NBF nå benåder spillerene mot at de ikke stiller til start i SM & NM i den tilgitte straffeperioden er ikke noe annet ett ett hån mot NBF`s medlemmer uansett hvordan man ser saken. Jeg kan ikke forestille meg at dette vil bli godt mottat av medlemmene, en flom av utmeldelser vil komme i kjølevannet av en eventuell benådning. NBF skulle håndtert dette annerledes fra start, en benådning nå må bety at styret må ta sin hatt å gå!
 
Navn: GeO Tislevoll Dato: 30.4.2009
E-post: geobridge@hotmail.com Hjemmeside: Ingen hjemmeside
Kommentar:
Tilleggstraffen er uvesentlig. Fordi:
1. de preventive hensyn er i aller høyeste grad ivaretatt.
2. Spillerne har fått en straff som "mer enn svir"

Dessuten bør det være klare formildnende omstendigheter i denne saken som i andre "straffesaker":

Flere av spillerne har vært flotte representanter for Norge i en årrekke. De andre, som ikke er landslagsspillere, er alle spillere som er veldig fine og rene bridgespillere, uten noen "riper" i lakken. Og viktig: En spiller har mer enn tyve års tjeneneste for Norge, på en SUVEREN måte. Han har i praksis vært Norsk Bridge ansikt utad i en årrekke. Norsk Bridge har uendelig mye å takke ham for.
Er ikke disse faktorene formildnende?

Nytt i saken mener jeg er utviklingen for Norsk Bridges omdømme. NBF bør vise handlekraft å stoppe denne saken nå, ikke minst for at ikke Norsk Bridges rykte skal bli mer skadet enn det allerede har blitt. En "kuvending " vil ikke føre til at NBF "mister anskikt", tvert om.

(Undertegnede har skrevet personlig brev til NBF med disse synspunktene m.m. Jeg tror jeg har mange med meg)

GeO