Forhistorie

 


Bridgen utvikler seg kontinuerlig, og BIN Standard, som ble laget av Jan Mikkelsen på begynnelsen av 80-tallet, har lenge vært moden for modernisering. I denne artikkelserien presenterer vi den nye utgaven av BIN Standard - et system tilpasset dagens bridge.

BIN Standard er inndelt i tolv kapitler hvor vi tar for oss forskjellige emner vedrørende meldeprinsipper og konvensjoner samt utspill og motspill. Systemet retter seg mot bridgespillere med en viss erfaring, men også de relativt ferske kan ha nytte av BIN Standard.

BIN Standard er et naturlig system, og vi har valgt konvensjoner som er kjente og lette å huske. Mange av disse kan selvfølgelig byttes ut med mer kompliserte varianter, men husk at det er bedre å bruke en konvensjon man behersker bra enn en konvensjon man er usikker på.

I denne innledende artikkelen vil vi ikke gå i dybden, men heller forsøke å gi deg en god innføring i systemet. Gjennomgangen vil følge Jan Mikkelsens kapittelvalg slik at det blir enkelt å se hvilke forandringer som er gjort fra den opprinnelige utgaven.

Etter at artiklene har blitt publisert i Bridge i Norge, vil det bli gitt ut et særtrykk av systemet. Systemet vil også bli tilgjengelig på BINs hjemmeside på Internett (www.bin.no). Når den oppdaterte utgaven av BIN Standard foreligger, vil den være basis i Ekspertklubben i BIN.

Vi tar gjerne i mot spørsmål og kommentarer til BIN Standard. Lykke til med systemgjennomgangen!

 

Forhistorie

Kapittel 1

Kapittel 2

Kapittel 3

Kapittel 4

Kapittel 5

Kapittel 6

Kapittel 7

Kapittel 8

Kapittel 9

Kapittel 10

Kapittel 11

Kapittel 12