Kapittel 6

Svarhåndens andre melding

 


Når svarhånden i første melderunde har meldt en ny farge uten hopp, skal han nå forsøke å vise sin styrke og fordeling.

Han må bestemme seg for å:

- stanse i delkontrakt
- invitere til utgang
- melde utgang
- kreve videre
- invitere til slem
- melde slem

Vi skal i dette kapittelet se på de fire første alternativene, mens vi i neste kapittelet vil se på slemteknikken.

Avhengig av av åpners andre melding har svarhånden ofte flere alternativer å velge mellom. Det som er viktig, er at en er klar over hvilke meldinger som er krav (rundekrav og utgangskrav), hvilke som kan passes (invitter) og hvilke som skal passes.


Svarhåndens andre melding kan grupperes etter håndens styrke

Styrke Svarhåndens andre melding

Svake hender 1) Pass
(Svarhånden forventer 2) Enkel preferanse til åpners første farge
at åpner passer) 3) Gjenmelding av egen farge
4) Ny lavereliggende farge på 2-trinnet etter at åpneren har gjenmeldt 1 grand eller egen farge
5) 1 grand

Invitthender 1) Hopp i makkers farger
(Svarhånden forventer at åpner 2) Hopp i egen farge
melder utgang med maksimum 3) 2 grand hvis ikke åpner har reversert
og passer med minimum) 4) Enkelstøtte til makkers andre farge
(til 3-trinnet)

Utgangs- og sleminteresserte 1) Hopp i ny farge etter at åpner har
hender gjenmeldt egen farge eller 1 grand
2) Fjerde farge når åpner har meldt to farger
3) Utgang meldes direkte
4) Sleminvitt via cue-bids, Splinter eller Blackwood.
5) Slem meldes direkte


Fjerde farge som krav:

Når svarhånden bruker fjerde farge, er det for å få mer opplysninger om åpners hånd. Meldingen er krav til utgang, og svarhånden trenger ikke ha fargen. Når man bruker fjerde farge, er man usikker på hva som er beste utgangskontrakt. Svarhånden vil også bruke fjerde farge som innledning til en sleminvitt. Etter fjerde farge skal åpner vise sin styrke og fordeling så nøyaktig som mulig. Som svar på fjerde farge bør åpner prioritere sine meldinger slik:

a) Sekundærstøtte til makker vises først.

b) Uten støtte til makker vises eventuelle ekstra fargelengder.

c) Med minimum (12-14 hp) og hold i fjerde farge meldes grand på laveste trinn. Med hold i fjerde farge og tillegg (15-17 hp uten grandfordeling), hopper man i grand (eksempelvis 1 hj - 1 sp - 2 kl - 2 ru - 3 NT).

d) Hvis åpneren ikke kan melde etter punktene a til c ovenfor, løfter han fjerde farge et hakk. Dette viser minst to små kort i fjerde farge og ikke ekstra fargelengder.

Etter å ha brukt fjerde farge, vil svarhåndens neste melding vise hans intensjoner. Husk at svarhånden nå har krevd til utgang:

- Gjenmelding av svarhåndens første farge er utgangskrav og viser normalt 6-kort farge.
- Hvis svarhånden støtter åpners minorfarge på 3-trinnet, er dette en mild sleminvitt. 3 grand fra åpner blir avslag, mens 3 i major er cue-bid.
- Hvis svarhånden støtter åpners minorfarge på 4-trinnet, er dette en sterk sleminvitt. 4 grand fra åpner er avslag, mens andre farger er cue-bid.
- Hvis svarhånden støtter åpners majorfarge på 3-trinnet, er dette en sterk sleminvitt (eksempelvis 1 sp - 2 kl - 2 ru - 2 hj - 2 NT - 3 sp).
- Hvis svarhånden støtter åpners majorfarge på 4-trinnet, er dette en mild sleminvitt (eksempelvis 1 kl - 1 hj - 1 sp - 2 ru - 2 NT - 4 sp).


Andre kravmeldinger:

- Revers fra svarhånden er alltid krav til utgang (eksempelvis 1 ru - 1 hj - 1 NT - 2 sp eller 1 ru - 1 hj - 2 ru - 2 sp).
- Ny farge på 3-trinnet fra svarhånden er alltid krav til utgang (eksempelvis 1 sp - 2 hj - 2 sp - 3 kl).
- Hopp i ny farge fra svarhånden er alltid krav til utgang (eksempelvis 1 kl - 1 sp - 1 NT - 3 ru).


Eksempler:

Alle disse generelle reglene illustreres best ved meldeeksempler. Når du skjønner disse eksemplene, er du kommet langt på vei til å lære systemet.

a) 1 kl - 1 hj
1 sp - ?

Pass: 5-7 hp, ingen bedre melding
1 NT: 6-10 hp, med ruterhold
2 kl: 5-9 hp, enkel preferanse
2 ru: 12 hp+, utgangskrav (fjerde farge)
2 hj: 6-9 hp, normalt 6-kort hjerter
2 sp: 7-9 hfp, 4-kort spar
2 NT: 10-12 hp, naturlig invitt
3 kl: 10-12 hp, naturlig invitt
3 ru: 10 hfp+, Singel med sparstøtte
3 hj: 10-12 hp, utgangsinvitt med god 6-kort farge
3 sp: 10-12 hfp, sterk utgangsinvitt
3 NT: 13-16 hp, naturlig
4 kl: 13 hfp+, Splinter med sparstøtte
4 ru: 13 hfp+, renons og sparstøtte
4 hj: Naturlig, ingen sleminteresse
4 sp: 13-15 hp, naturlig
4 NT: Blackwood


b) 1 kl - 1 hj
1 NT - ?

Pass: 6-11 hp
2 kl: 5-9 hp, minst 4-kort kløver
2 ru: 6-11 hp, minst 5-kort hjerter og 4-kort ruter. Ikke krav.
2 hj: 6-9 hp, 5- eller 6-kort hjerter
2 sp: 13 hp+, utgangskrav med minst 3-kort spar
2 NT: 11-12 hp, utgangsinvitt. Åpner melder 3 hjerter med 3-kort og maksimum.
3 kl: 10 -12 hp, naturlig utgangsinvitt
3 ru: 12 hp+, utgangskrav med 5-kort hjerter og minst 3-kort ruter
3 hj: 10-12 hp, utgangsinvitt med minst 6-kort hjerter
3 sp: 13 hp+, Splinter med kløver som trumf
3 NT: 13-18 hp, naturlig
4 kl: 16 hp+, sterk sleminvitt
4 ru: 13 hp+, Splinter med kløver som trumf
4 hj: Naturlig, ingen sleminteresse
4 NT: Blackwood


c) 1 kl - 1 hj
2 kl - ?

Pass: 6-9 hp
2 ru: 6 - 10 hp, minst 5-kort hjerter og 4-kort ruter. Ikke krav.
2 hj: 6-9, normalt 6-kort hjerter
2 sp: 13 hp+, utgangskrav med minst 3-kort spar
2 NT: 10-12 hp, utgangsinvitt
3 kl: 9-12 hp, naturlig utgangsinvitt
3 ru: 13 hp+, utgangskrav med 5-kort hjerter og minst 3-kort ruter
3 hj: 9-12 hp, utgangsinvitt med god 6-kort farge
3 sp: 13 hp+, Splinter med kløver som trumf
3 NT: 13-18 hp, naturlig
4 kl: 16 hp+, naturlig sleminvitt
4 ru: 13 hp+, Splinter med kløver som trumf
4 hj: Naturlig, ingen sleminteresse
4 NT: Blackwood


d) 1 kl - 1 hj
2 ru - ?

2 hj: 5-8 hp, forslag til kontrakt
2 sp: 8 hp+, utgangskrav (fjerde farge)
2 NT: 8 hp+, krav med sparhold
3 kl: 5-8 hp, preferanse. Ikke krav.
3 ru: 8 hp+, naturlig og krav
3 hj: 8 hp+, naturlig og krav med 6-kort farge
3 sp: 8 hp+, Splinter med ruterstøtte
3 NT: 8-12 hp, naturlig spill
4 kl: 12 hp+, sterk sleminvitt
4 ru: 12 hp+, sterk sleminvitt
4 hj: Naturlig, ingen sleminteresse
4 NT: Blackwood


e) 1 kl - 1 hj
2 NT - ?

Pass: 5-6 hp
3 kl: 6 hp+, naturlig og krav
3 ru: 6 hp+, naturlig krav med minst 5-kort hjerter og 4-kort ruter
3 hj: 6 hp+, naturlig krav med minst 5-kort hjerter
3 sp: 6 hp+, krav med 4-4 i major
3 NT: 6-13 hp, naturlig
4 kl: 10 hp+, sterk sleminvitt
4 ru: 10 hp+, sleminvitt med minst 5-kort hjerter og 5-kort ruter
4 hj: Naturlig spillemelding
4 NT: Blackwood


Praktiske eksempler:


Eksempel 6 a)

K 10 7 4 2
K 3
kn 8 3
E D 5

S/I

1 hj - 1 sp
2 kl - ?

Det er opplagt at vi skal i utgang, men hvilken? 4 spar kan være den beste kontrakten hvis makker har sekundærstøtte, 4 hjerter kan være best hvis makker har en god hjerterfarge, og 3 grand burde være opplagt hvis makker kan hjelpe til i ruter. Hvordan skal vi finne ut av dette? Jo, vi melder selvfølgelig 2 ruter - fjerde farge og utgangskrav - som forteller makker at du har gode kort, men trenger litt assistanse til å finne beste sluttkontrakt.


Eksempel 6 b)

K kn 9 7
E kn
K D 7 6
8 7 5

S/N-S

1 hj - 1 sp
2 kl - ?

Meld 3 grand. Makker har åpnet, og du har 14 hp og ruterhold. Husk at makker kan passe 2 grand fra deg.


Eksempel 6 c)

S/Ø-V

D 6
10 3
E kn 6 5 2
K D kn 5

1 ru - 1 sp
2 kl - 2 hj
?

Meld 3 hjerter (minst to små hjerter). Du har ikke hold i hjerter og ingen ekstra fargelengder å vise.


Eksempel 6 d)

S/A

K 7 5
E kn 10 5 3
E K 9 4
5

1 hj - 1 sp
2 ru - 2 hj
?

Meld 2 spar. I denne sekvensen viser forsinket støtte 3-kort i makkers farge, singel eller renons i den umeldte fargen og tillegg. Uten ruter konge ville vi støttet til 2 spar på direkten.

Forhistorie

Kapittel 1

Kapittel 2

Kapittel 3

Kapittel 4

Kapittel 5

Kapittel 6

Kapittel 7

Kapittel 8

Kapittel 9

Kapittel 10

Kapittel 11

Kapittel 12


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forhistorie

Kapittel 1

Kapittel 2

Kapittel 3

Kapittel 4

Kapittel 5

Kapittel 6

Kapittel 7

Kapittel 8

Kapittel 9

Kapittel 10

Kapittel 11

Kapittel 12