Kapittel 2

Åpning med jevne hender

   

En balansert hånd kan vi kalle for en grandhånd, og den omfatter fordelingene 4-4-3-2 (21,5%), 5-3-3-2 (15,5%) og 4-3-3-3 (10,5%). Disse tre håndtypene dekker altså nesten 50% av alle mulige fordelinger.

Meldeteknikken som brukes på "grandhendene" kan vi kalle for et systems ramme. I BIN Standard har denne rammen følgende poengintervaller:

12-14 hp: Åpning 1 i farge, etterfulgt av billigste grandmelding.

15-17 hp: Åpning 1 grand

18-19 hp: Åpning 1 i farge, etterfulgt av hopp i grand

20-21 hp: Åpning 2 grand

22-24 hp: Åpning 2 kløver, etterfulgt av billigste grandmelding

25-27 hp: Åpning 2 kløver, etterfulgt av hopp i grand

Hvis vi sammenligner med Goren og Culbertson, har vi senket grandåpningen fra 16-18 (19) hp til 15-17 hp, noe som øker sjansen for å få en grandåpning med 40%.

Vi skal se litt nærmere på de ulike intervallene:

12-14 hp:

BIN Standard baserer seg på å åpne med lengste farge, også med 4-3-3-3 fordeling med 4-kort spar.

Hvis vi har to 4-kort farger, åpner vi prinsipielt med den laveste rangerte.

Hvis vi får sjansen, melder vi vår andre 4-kort farge på ett-trinnet. Hvis dette ikke er mulig, gjenmelder vi grand billigste nivå.

Alle 4-kort majorfarger skal hvis mulig meldes på ett-trinnet. Dette gjelder både for åpningshånden og svarhånden.


Eksempel 2 a)

E kn 4
K D 9 3 V/A
D 10
kn 8 7 5


Vi åpner med 1 kløver siden det er den laveste rangerte av våre to 4-kort farger. Svarer makker 1 ruter, melder vi 1 hjerter. Svarer makker 1 hjerter, støtter vi til 2 hjerter. Svarer makker 1 spar, melder vi 1 NT, til tross for dårlig ruterhold.

Mange vil kanskje være uenig i å åpne denne hånden med 1 kløver siden kvalitetsforskjellen på kløveren og hjerteren er så stor, og makker vil ofte bomme utspillet hvis motparten kjøper kontrakten.

Fordelen ved å åpne med 1 kløver er at man har langt bedre plass til å utveksle informasjon. Spesielt med tanke på en eventuell slem er dette viktig.

Har makker passet, slik at du sitter i tredje eller fjerde hånd, kan det være lurt å fravike hovedregelen og introdusere hjerteren på direkten. Da gjør du det vanskeligere for motparten å komme med i meldingsforløpet, og du hjelper også makker med et eventuelt utspill.


Eksempel 2 b)

8 6
E D 9 3 2 V/N-S
D kn 7
E 9 8


Vi åpner med 1 hjerter. Svarer makker 1 spar, må vi melde 1 grand da 2 hjerter i denne sekvensen viser 6-kort farge (det er en god regel at gjentakelse av tangentfargen, eksempelvis 1 ru - 1 hj - 2 ru og 1 kl - 1ru - 2 kl viser seks kort i åpningsfargen). Etter 1 grand hos makker sier vi pass, og etter 2 i en minorfarge melder vi 2 grand (gjenmelder vi 2 hjerter, har vi ikke grandfordeling).


Eksempel 2 c)

E kn 10 5
E 8 6 3 V/Ø-V
E 10 2
7 3


Vi åpner med 1 hjerter som er den laveste rangerte av våre to 4-kort farger. Sier makker 1 spar, støtter vi til 2 spar. Hvis makker melder 1 grand, sier vi pass da vi ikke kan ha noen majortilpasning og utgang ikke er aktuelt.. Over 2 kløver eller 2 ruter melder vi 2 grand siden 2 spar ville vist en revershånd.


15-17 hp:

En balansert hånd innenfor disse poenggrensene åpnes alltid med 1 grand. Det stilles ingen krav om hold i alle farger, og hånden kan godt inneholde 5-kort major og en liten dobbelton. For eksempel vil begge disse hendene være grandåpning i BIN Standard:


Eksempel 2 d)

S/I

3 2
E K D 10
4 3 2
E D 10 9


Eksempel 2 e)

S/I

E K D 10 8
3 2
E D 10
4 3 2


18-19 hp:

Svarer makker på ett-trinnet, hopper vi til 2 grand så fremt man ikke har majortilpasning til makker.

Etter 2 over 1 må man hoppe til 3 grand for å få vist styrken vår.

Normalt vil man ha hold i de to umeldte fargene, men noen ganger må man renonsere på dette kravet for å få vist hånden best mulig. Vi skal nå se på et par eksempler:


Eksempel 2 f)

K kn 9 4
E D 6 V/A
K 5
E D 9 7


Vi åpner med 1 kløver som er vår laveste rangerte 4-kort farge. Svarer makker 1 ruter eller 1 hjerter, hopper vi til 2 grand, til tross for vår 4-kort sparfarge.

Melder imidlertid makker 1 spar, hopper vi til 4 spar som viser nøyaktig 4-4-3-2 fordeling og 18-19 hp. Grunnen til dette er at med 5-4-2-2 fordeling og 18-19 hp hopper man til 4 i minoren, mens man med samme styrken og en singleton eller renons gjør et sprang i sin kortfarge (Splinter).


Eksempel 2 g)

D kn 7
E D 10 8 3 V/I
E kn 8
E 4


Vi åpner med 1 hjerter. Svarer makker 1 spar eller 1 grand, melder vi 2 grand. Svarer makker 2 i minor, hopper vi til 3 grand. Og støtter makker til 2 hjerter, må det være gode muligheter for utgang, så vi melder 4 av sorten.


20-21 hp:

Disse balanserte hendene skal alltid åpnes med 2 grand. På samme måte som ved 1 grand åpning kan man ha fem kort i en minor eller major samt en ugardert dobbelton.


Eksempel 2 h)

8 2
E K kn 6 3 V/N-S
E K D
D kn 2


22-24 hp:

Disse balanserte hendene åpnes med 2 kløver for så å gjenmelde grand på laveste nivå i neste melderunde.


25-27 hp:

Vi åpner med 2 kløver. Over 2 ruter hopper vi til 3 grand, og det samme gjør vi over 2 hjerter og 2 spar uten tilpasning. Over 3 i minor må man hoppe til 4 grand for å få vist poengstyrken sin.


Vi har nå gjennomgått åpningsmeldingene og gjenmeldingene med jevne hender. Du trenger ikke være enig i alt som står her, men spiller du systemet med din makker - prøv å følge det slavisk! Mange hender kan nok vises bedre ved å gå utenom systemet, men makkerskapstilliten vil bli satt på prøve når slike improvisasjoner fører til et dårlig resultat.

 

Forhistorie

Kapittel 1

Kapittel 2

Kapittel 3

Kapittel 4

Kapittel 5

Kapittel 6

Kapittel 7

Kapittel 8

Kapittel 9

Kapittel 10

Kapittel 11

Kapittel 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forhistorie

Kapittel 1

Kapittel 2

Kapittel 3

Kapittel 4

Kapittel 5

Kapittel 6

Kapittel 7

Kapittel 8

Kapittel 9

Kapittel 10

Kapittel 11

Kapittel 12