Kapittel 4

Åpninger på 1-trinnet og svarmeldinger

 

De fleste meldingsforløp starter åpning èn i farge.

Vi har tidligere nevnt at balanserte hender utgjør bortimot 50 % av alle mulige fordelinger. Men den perfekte bridgespiller behersker jo alle fordelinger…

La oss starte med en tabell som viser sannsynligheten for de ulike fordelingene:


Lengste farge Fordeling Sannsynlighet Til sammen

4-4-3-2 21,6 %
4- kort 4-3-3-3 10,5 % 35,1 %
4-4-4-1 3,0 %

5-3-3-2 15,5 %
5-4-3-1 12,9 %
5-4-2-2 10,6 %
5- kort 5-5-2-1 3,2 % 44,2 %
5-4-4-0 1,1 %
5-5-3-0 0,9 %

6-3-3-2 5,6 %
6-4-2-1 4,7 %
6-3-3-1 3,5 %
6- kort 6-4-3-0 1,3 % 16,8 %
6-5-1-1 0,8 %
6-5-2-0 0,6 %
6-6-1-0 0,1 %

7- kort 7-x-x-x 3,5 % 3,5 %

8- kort 8-x-x-x 0,47 % 0,47 %

9. kort 9-x-x-x 0,04 % 0,04 %


Noen prinsipper

Ugangspunktet for vårt system er at vi åpner på alle hender med minst 12 poeng, uansett fordeling og soneforhold. Med en god farge og bra fordeling kan man åpne på 1- trinnet med 10 hp, men husk at makker forventer en del defensive verdier hos deg når du åpner meldingsforløpet. I 3. og 4. hånd slakker man gjerne på kravene til åpningsstyrken. Åpning i 3. hånd kan godt være på 9-10 hp hvis man har en god 5-kort farge eller disponerer sparen. Men man bør ha en god gjenmelding! En slik lett tredjehåndsåpning vil alltid gjøre det vanskelig for en sterk 4. hånd, i tillegg til at den hjelper makker med å finne det beste utspillet.

Når poengene er jevnt fordelt rundt bordet, blir vedkommende som sitter i siste hånd ofte stilt overfor dette problemet: Skal han velge å åpne eller ikke? Det som avgjør i disse tvilstilfellene, er hvordan majorfargene ser ut, og siden sparfargen rangerer høyest, er det spesielt viktig å ta hensyn til den.

De fleste har sikkert hørt om 11-regelen. Vi vil her og nå introdusere 15-regelen:

"Hvis du er i tvil om du skal åpne i 4. hånd, legg sammen antall honnørpoeng og antall spar. Hvis summen blir mindre enn 15, pakk sammen kortene! Hvis summen blir minst 15, starter du meldingsforløpet."


Eksempel 4 a)

E D kn 8 6
K 4 N/I
6 3
9 7 6 4


Her er det 10 hp pluss 5 spar, 15 til sammen, så dette blir sparåpning både i 4. hånd. Også i 3. hånd er det fornuftig å åpne meldingsforløpet med denne type hender.


Hvilken farge skal man åpne i?

1) Man åpner alltid i den lengste fargen.

2) Man åpner alltid med den laveste av flere 4-kort farger.

3) Man åpner alltid med den høyeste av to 5-kort farger.

4) I 3. hånd kan man fravike punkt 2 hvis den høyeste fargen er mye bedre (med tanke på et eventuelt utspill fra makker).


Svar på åpning 1 i farge:

Svarhåndens første melding følger stort sett de prinsipper vi kjenner fra Goren/Acol. Vi skal her repetere svarene skjematisk, gruppert etter svarhåndens styrke:


Svar på åpning 1 i farge

Styrke Svarmelding Betydning

Svake hender 1) Enkel støtte: 6-10 hfp
(5-10 hp) 2) 1 over 1 Minst 6 hp
3) 1 grand 6-10 hp

Invitthender 1) 1 over 1 Minst 6 hp
(10-12 hp) 2) 2 over 1 Minst 10 hp
3) 3 i makkers farge 10-12 hfp
4) 2 grand (etter minoråpning) 10-12 hp
5) 2 grand (etter pass) ca. 11 hp, jevn hånd

Utgangs- og 1) 1 over 1 Minst 6 hp
Sleminteresserte hender 2) 2 over 1 Minst 10 hp
3) 4 i makkers majorfarge Spill, sperrebetont
4) 2 grand (etter majoråpning) Minst 13 hfp, trumfstøtte
| 5) 3 grand: 13-15 hp, jevn hånd
6) Enkelthopp i ny farge Minst 16 hp, god farge
7) Dobbelthopp i ny farge Minst 13 hfp, renons i den meldte fargen


Honnørpoeng og fordelingspoeng:

Når vi i disse artiklene snakker om poeng, mener vi honnørpoeng (hp) etter 4-3-2-1 regelen. Fordelingspoeng teller vi kun når vi har støtte til makkers farge, og vi vet at tilpasningen er minst 4-4 eller 5-3. Vi teller 3 poeng for renons, 2 poeng for singelton og 1 poeng for dobbelton. Den samlede poengstyrke kaller vi for honnørfordelingspoeng (hfp). Både åpningshånden og svarhånden kan telle fordelingspoeng.

Med 4-3-3-3 fordeling og en essløs hånd, bør man trekke fra ett poeng fra håndens samlede hp. Når man vurderer om man skal åpne meldingsforløpet med en ubalansert hånd, kan man legge til ett og to poeng for henholdsvis singelton og renons.


Svake hender:

Når man har god støtte til makkers majorfarge, prioriteres alltid å støtte denne. Åpner derimot makker i en minorfarge, skal man alltid vise fram en eventuell majorfarge før man støtter makkers farge. Med flere 4-kort farger meldes den laveste først, og med to 5-kort farger meldes den høyeste først (samme prinsipp som når man åpner). Ellers gjelder regelen om at lengste farge meldes først. Hvis den svake hånden ikke får meldt egen farge på 1-trinnet, og heller ikke har støtte til makkers majorfarge, melder han 1 grand med 6-10 hp.


Eksempel 4 b)

K 8 7 3
9 3 Ø/N-S
D kn 7 6 2
6 4


Etter makkers ruteråpning melder vi 1 spar, og støtter så ruteren i neste melderunde hvis ikke makker har spartilpasning.


Eksempel 4 c)

D 10 6 4
E 7 6 5 Ø/Ø-V
7 3 2
9 7


Etter makkers hjerteråpning støtter vi til 2 hjerter.


Eksempel 4 d)

K kn 8 7 3
7 5 Ø/A
K 9 8 5 4
6


Etter makkers kløveråpning melder vi 1 spar.


Invitthender:

Invitthender er hender som i poengstyrke ikke er gode nok til å kreve til utgang, men som med god tilpasning og/eller tillegg i honnørstyrke hos åpneren fører til utgang. Også her gjelder regelen om at man med 4-kort støtte til majorfargen til makker, bør invitere direkte til utgang fremfor å introdusere en egen farge.

Med 4-kort farge i major og 5-kort farge i minor og 10-12 hp, foretrekker man å melde majorfargen på 1-trinnet fremfor å starte med minorfargen på 2-trinnet. Ved å melde minorfargen får man riktignok vist minst 10 hp, men man risikerer samtidig at en mulig majortilpasning forsvinner.

Hopp til 2 grand over minoråpning viser 11-12 hp og benekter 4-kort major. Etter å ha passet i åpning, er hopp til 2 grand invitt over alle åpninger på 1-trinnet, og viser ca. 11 hp.


Eksempel 4 e)

9 8 4
K kn 6 2 Ø/I
K 9 3
E 8 6


Over en sparåpning melder vi 2 kløver (i mangel på gode alternativer!!) og støtter spar billigst mulig i neste melderunde, under forutsetning av at makker ikke melder hjerter i mellomtiden. Husk at 2 hjerter over 1 spar alltid viser 5-kort farge, og at hopp til 2 grand er Stenberg - krav til utgang med minst fire spar. Hvis vi har passet i åpning, vil et hopp til 2 grand være den mest dekkende meldingen på hånden.


Eksempel 4 f)

D kn 8 3
K 2 Ø/N-S
8 6
E kn 5 4 2


Over 1 ruter eller 1 hjerter bør man melde 1 spar med denne hånden. Man bør ha minst 15 hp for å starte med 2 kløver, siden sparfargen ellers lett kan forsvinne. Hvis makker melder 1 grand over 1 spar, inviterer vi med 2 grand.


Hender med utgangs- eller sleminteresse:

Har man åpningshånd selv og makker åpner med èn i farge, skal man omtrent alltid i utgang. Av og til kan svarhånden være sleminteressert allerede etter makkers første melding (åpning), og svarhånden bør da legge opp meldingsforløpet slik at han får vite mest mulig om makkers hånd.

Når svarhånden vet at makkerparets samlete styrke er tilstrekkelig til å spille utgang, bør han først finne ut om de har noen 8-kort tilpasning i en majorfarge. Subsidiært bør han undersøke mulighetene for 3 grand, eventuelt 5 i en minorfarge, eller prøve å lete seg fram til en spillbar 4-3- tilpasning i major.

Hopp til 3 i makkers majorfarge viser 10-12 hfp og en balansert hånd (limit), mens hopp til 4 i makkers farge viser en ubalansert hånd som er honnørmessig svak. Dobbelt hopp etter makkers majoråpning viser minst 13 hfp og renons i den meldte fargen. Med 4-kort støtte og styrke til utgang, men uten renons, må man innlede med 2 grand (Stenberg). Mer om denne konvensjonen følger under kapittelet "slemmeldinger".

Når svarhånden gjør et enkelt hopp i en ny farge, viser han en god farge (minst 6-kort), minst 16 hp og benekter sidefarge.


Eksempel 4 g)

E D 9 7
E K kn 6 Ø/Ø-V
E 8
D 7 6


Etter makkers 1 kløver melder vi 1 hjerter, til tross for 20 hp. Vi er både interessert i makkers styrke og i å finne den beste tilpasningen. Antakelig skal vi minst i lilleslem, men først må vi finne ut om vi skal i kløver, hjerter, spar eller grand.


Eksempel 4 h)

10 4
K D 7 Ø/A
D kn 8
E K 10 8 6


Over makkers åpning i 1 hjerter melder vi 2 kløver. Vi svarer aldri 3 grand med dobbelton i en umeldt farge. Hånden er heller ikke passende for et hopp til 3 kløver da vi mangler både et honnørpoeng og en kløver for denne meldingen.

Forhistorie

Kapittel 1

Kapittel 2

Kapittel 3

Kapittel 4

Kapittel 5

Kapittel 6

Kapittel 7

Kapittel 8

Kapittel 9

Kapittel 10

Kapittel 11

Kapittel 12


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forhistorie

Kapittel 1

Kapittel 2

Kapittel 3

Kapittel 4

Kapittel 5

Kapittel 6

Kapittel 7

Kapittel 8

Kapittel 9

Kapittel 10

Kapittel 11

Kapittel 12