Kapittel 1

Oversiktsbilde

   

Åpningsmeldinger:

1 kl: 4-kort
1 ru: 4-kort
1 hj: 4-kort
1 sp: 4-kort
1 NT: 15-17 hp
2 kl: Sterk, eneste kravåpning
2 ru: Svake 2
2 hj: Svake 2
2 sp: Svake 2
2 NT: 20-21
3 kl: Sperremelding
3 ru: Sperremelding
3 hj: Sperremelding
3 sp: Sperremelding
3 NT: Gående minor
4 kl: Sperremelding
4 ru: Sperremelding
4 hj: Spillemelding
4 sp: Spillemelding

Svar og gjenmeldinger:

Etter åpning 1 i farge:

Det videre meldingsforløp er stort sett naturlig.
Et viktig unntak er Stenbergs 2 NT etter majoråpning, hvor åpningshånden gjenmelder:
1) Ny farge på 3-trinnet: Naturlig, ikke minimum.
2) Åpningsfargen på 3-trinnet: 12-14 hp balansert eller en ubalansert minimumshånd.
3) 3 NT: 18-19 hp.
4) Ny farge på 4-trinnet: Renons.
5) Åpningsfargen på 4-trinnet: Renons i motsatt major.

Vi bruker Splinter (dobbelthopp i ny farge viser renons).

Vi bruker positive trial-bids (ny farge etter for eksempel 1 hj - 2 hj og 1 sp - 2 sp ber om hjelp i fargen).

Billigste gjenmelding av grand viser 12-14 hp.
Gjenmelding av grand med hopp viser 18-19 hp.

Revers etter svar på 1-trinnet er rundekrav. Preferanse i åpningsfargen er nå eneste meldingen som kan passes.

Revers eller ny farge på 3-trinnet etter svar på 2-trinnet er utgangskrav.

Revers fra svarhånden er utgangskrav.
4. farge er utgangskrav.

Hopp i ny farge viser minst 6-kort farge og er minst krav til utgang. Man benekter normalt sidefarge.

Etter åpning 1 NT:

2 kl er Stayman.
Mulige svar er 2 ru, 2 hj og 2 sp.
Over 2 ru er 2 i major spill, 3 i minor naturlig sleminvitt.
Over 2 hj er 2 sp søkemelding, 3 i minor naturlig sleminvitt.
Over 2 sp er 3 kl søkemelding, 3 ru er naturlig sleminvitt og 3 hj er sleminvitt med kløver!
Hopp etter majorsvar på Stayman er cue-bid med majoren som trumf.

2 ru og 2 hj er overføring til henholdsvis hjerter og spar.

2 sp er minorsøk, kan være ønske om å spille 3 i en minor.

3 i minor er naturlig, invitt til utgang.

Etter åpning 2 kl:

2 ru er avslag.
2 NT er en balansert hånd med 8+ hp.

Andre farger er utgangskrav med minst fem korts farge og normalt minst seks poeng.

Etter 2 kl - 2 ru er 2 hj/2 sp krav til 3 hj/3 sp, og 3 kl/3 ru er naturlige meldinger og utgangskrav.

Etter åpning 2 ru:

2 hj/2 sp er ikke krav, men normalt konstruktivt.
2 NT ber om singleton.
3 kl/3 hj/3 sp er naturlig krav.
3 ru er sperr.

Etter åpning 2 hj/2 sp:

2 NT ber om singleton. Svaret 3 hj benekter singleton og viser en minimumshånd, 3 NT viser maksimum uten singleton.
Ny farge er naturlig krav til utgang.
Ny farge med hopp er Splinter.
Nye farger etter å ha gått innom 2 NT først er cue-bid med åpningsfargen som trumf.

Etter åpning 2 NT:

3 kl er Puppet-Stayman - søk etter både fire og fem korts major.
3 ru/3 hj er overføring til henholdsvis hjerter og spar.
3 sp lover minst 4-4 i minor og er krav til utgang.
Hopp til 4-trinnet er sleminvitt.

Etter åpning 3 kl/3 ru/3 hj/3 sp:

Ny farge på 3-trinnet er naturlig krav.
Minor på 4-trinnet er cue-bid.
Major på 4-trinnet er spill.


Etter åpning 3 NT:

4 kl er ønske om å spille makkers minor på 4-trinnet.
4 ru er sleminvitt, spør makker om kortfarge.
4 NT ber om lengden på minoren; 5 kl er sju kort, 5 ru er åtte kort og så videre.

Etter åpning 4 kl/4 ru:

4 hj/4 sp er spillemeldinger.
Motsatt minor er cue-bid.

Etter åpning 4 hj/4 sp:

4 NT er Roman Key Card Blackwood (RKCB).
5 i minor er cue-bid.


Slemkonvensjoner:

Blackwood:

Roman Key Card Blackwood brukes. Her regnes kongen i trumf som et ess slik at svarskalaen inneholder fem ess. Man kan også få greie på om man har damen i trumf. Svarene er som følger: 5 kl: 0 eller 3 ess, 5 ru: 1 eller 4 ess, 5 hj: 2 ess uten trumf dame, 5 sp: 2 ess med trumf dame. Svaret 5 NT og 6 i en farge viser henholdsvis 1 (3) ess med renons og 2 ess med renons.

Store frie 5 NT:

6 kl: Esset eller kongen i trumf, 6 ru: Damen i trumf, 6 hj: Ekstra trumflengde, 6 sp: Ingenting ekstra, 6 NT: To topphonnører i trumf, 7-trinnet: Tre topphonnører i trumf. Med andre trumffarger enn spar må skalaen komprimeres.

Cue-bid:

Normalt meldes 1. og 2. kontroller om hverandre. Man kontrollmelder normalt ikke singelton i makkers farge.


Defensive/kompetative meldinger:

Negative doblinger:

Brukes når motparten melder inn over åpning 1 i farge og 1 NT. Den negative doblingen lover motsatt major. Selv om motparten hopper inn med for eksempel 3 spar eller 4 kløver, blir ikke dobling straff, men negativ/styrkevisende.

Responsive doblinger:

Brukes etter opplysende doblinger og innmeldinger for å vise verdier, men ingen god melding. I utgangspunktet er det aldri rene straffedoblinger når motparten støtter hverandre (jfr. negative doblinger).

Motparten melder inn over 1 NT:

Som tidligere nevnt brukes det negative doblinger over naturlige innmeldinger hos motparten. Bruker motparten kunstige innmeldinger, er dobling styrkevisende og en oppfordring til å ta motparten, setter opp kravpass. Major på 2-trinnet og minor på 3-trinnet er spillemeldinger. Det samme er 2 NT. Major på 3-tinnet er krav.

Etter motpartens opplysende dobling:

Hopp i åpningsfargen er sperr, 2 NT er minst invitt med tilpasning til åpningsfargen, og ny farge er ikke krav. Redobling viser 10+ hp og interesse for å straffedoble motparten.

Marmic 2 NT:

Et innhopp på 2 NT viser minst 5-5 i de to laveste rangerte fargene.

Michaels cue-bid:

Overmelding av minor viser begge major (minst 5-5). Overmelding av major viser motsatt major og en minor (minst 5-5).

Innhopp:

Sperremelding i henhold til soneforholdene (svake innhopp).

Innmelding 1 NT og 2 NT (uten hopp):

Viser 15-18 hp, også i fjerde hånd. Vanlig NT-system brukes deretter.

Kompetative overmeldinger:

Etter makkers innmelding viser overmelding av motpartens farge en god løft (minst invitt til utgang) med minst tre kort støtte i makkers farge.

Vi håper at du med dette har fått et innblikk i "nye" BIN Standard. De viktigste endringene er at vi har gått over til 4-kort åpning i alle farger, bruker overføringer etter grandåpning, Flannery er erstattet med svake 2 ruter, og Roman Key Card Blackwood er innført.

 


Forhistorie

Kapittel 1

Kapittel 2

Kapittel 3

Kapittel 4

Kapittel 5

Kapittel 6

Kapittel 7

Kapittel 8

Kapittel 9

Kapittel 10

Kapittel 11

Kapittel 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forhistorie

Kapittel 1

Kapittel 2

Kapittel 3

Kapittel 4

Kapittel 5

Kapittel 6

Kapittel 7

Kapittel 8

Kapittel 9

Kapittel 10

Kapittel 11

Kapittel 12

Til toppen