Kapittel 12

Kunstige forsvarsmeldinger, utspill og kast

 


Dette er den siste artikkelen i revidert BIN Standard. Hele serien, som nå har stått på trykk i BIN, vil bli utgitt som et særtrykk i 2002.

Michaels cue-bid:

Opphavsmannen til denne konvensjonen er amerikaneren Michael Michaels. Overmelding av motpartens åpningsfarge viser en toseter:

- Overmelding av motpartens minoråpning viser begge major.

- Overmelding av motpartens majorfarge viser motsatt major og en minor.

Ved å bruke Michaels cue-bid viser man minst 5-5 fordeling. Over både minor- og majoråpning er styrken ubegrenset.

Når du har vist en major og en minor, kan makker søke med 2 grand for å vite minorfargen. Soneforholdene vil selvfølgelig påvirke minimumsstyrken.


Uvanlig 2 grand innmelding:

Innmelding 2 grand viser de to laveste umeldte farger. Styrken er avhengig av soneforholdene og om makker har passet i åpning. I gunstig sone og med 6-5 fordeling vil èn honnør i hver farge være tilstrekkelig.


Hoppovermelding av åpningsfargen:

Når andrehånd hopper i åpningsfargen, eksempelvis 1 hj - 3 hj, ber han makker melde 3 grand med hold i åpningsfargen. Overmelderen har en gående farge og åtte-ni stikk på egen hånd.


Utspill:

Motspill blir betraktet som det vanskeligste i bridge, og motspillet starter med utspillet. Siden blindemanns kort ikke er kjent, kreves det en del detektivarbeid og analyse av meldingsforløpet for å finne det beste utspillet. Valg av utspill er også knyttet til de utspillskonvensjonene man bruker.

Hvilket kort?

Fra en sekvens som KDkn eller Dkn10 spilles det høyeste kortet. Fra farger som KDxx eller Dknxx vil en normalt spille det høyeste kortet mot farge og det laveste mot grand. Fra EK dobbel spilles alltid kongen ut, ellers ess fra EKx, EKxx og så videre. Et høyt kort i utspill kan være fra en indre sekvens, som knekten fra Ekn109 og tieren fra K1098.

Etter BIN Standards utspillskonvensjoner (norske fordelingsutspill) spilles det høyeste kortet ut fra dobbelton. Fra 3-korts farge spilles det laveste. Dette gjelder imidlertid ikke fra sekvens fra 109x og høyere. Fra 4-korts farge spilles det nest minste kortet ut, eventult det laveste mot grand hvis det nest minste kan koste stikk. Fra 5-korts farge spilles det laveste kortet, mens man fra 6-korts farge starter med det tredje laveste.

Hvilken farge?

Uansett hvilke utspillskonvensjoner som brukes, kan det ikke fortelle deg hvilken farge du skal spille ut. Her vil din vurderingsevne og bridgeerfaring være til god hjelp. Noen generelle råd kan vi gi, men skyld ikke på oss om du bommer utspillet!

1) Hvis motparten har vist styrke i èn eller flere farger, bør utspilleren forsøke andre farger.
2) Hvis motparten har vist svakhet i en farge, bør angrepet settes inn der.
3) Hvis en motstander trolig er renons i en farge, bør man ikke spille ut esset i denne fargen hvis sluttkontrakten er en trumfkontrakt.

4) Hvis blindemann har en lang, solid farge som kan gi avkast, bør utspillet være aggressivt (offensivt) for å forsøke å ta flest mulig stikk på direkten.

5) Hvis motparten har slitt seg opp i en utgangskontrakt, bør utspillet være passivt (defensivt) for ikke å gi noen favør.

6) Hvis motparten har mer enn nok honnørpoeng for sin utgang, bør man velge aggressive utspill i lagkamp og robber.

7) Hvis makker har meldt en farge, er det normalt å spille ut denne.

8) Hvis makker har benektet styrke og lengde i en farge ved ikke å melde den ved leilighet, bør ikke utspilleren prøve å finne makker i denne fargen.

9) Hvis makker har vist generell styrke ved en opplysende dobling, er det relativt safe å spille ut fra en ugardert honnør.

10) Hvis makker har benektet generell styrke ved en sperremelding, er det ikke tilrådelig å spille ut fra en ugardert honnør utenom i makkers farge.

11) Hvis makker har forlangt utspill i en farge ved en utspillsdirigerende dobling, er det normalt best å spille denne fargen ut. (Det avgjørende poeng her er ofte om man ønsker å spille flere turneringer med denne makkeren! En annen god måte å bli kvitt gamle makkere på er konsekvent å la være å spille ut den fargen de har meldt!)


For dem som vil forske videre på utspill, er "Opening Leads" av Ewen "Bibelen".


Styrke og fordelingskast:

Vi har valgt å bruke lave kort som styrke. Styrkekast brukes hovedsakelig når makker spiller ut en honnør og ved første frie avkast.

Vi har valgt å bruke norsk fordeling. Det vil si høy-lav for å markere et likt antall. Fordelingskastene brukes hovedsakelig når spillefører spiller en farge.

 

Forhistorie

Kapittel 1

Kapittel 2

Kapittel 3

Kapittel 4

Kapittel 5

Kapittel 6

Kapittel 7

Kapittel 8

Kapittel 9

Kapittel 10

Kapittel 11

Kapittel 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forhistorie

Kapittel 1

Kapittel 2

Kapittel 3

Kapittel 4

Kapittel 5

Kapittel 6

Kapittel 7

Kapittel 8

Kapittel 9

Kapittel 10

Kapittel 11

Kapittel 12