Kapittel 8

Åpningsmeldinger på høyere trinn

 


I BIN 4-00, da denne serien om revidert BIN Standard startet, definerte vi de høyere åpningsmeldingene slik:

2 kl: Sterk, eneste kravåpning
2 ru: Svake 2
2 hj: Svake 2
2 sp: Svake 2
2 NT: 20-21 hp
3 kl: Sperremelding
3 ru: Sperremelding
3 hj: Sperremelding
3 sp: Sperremelding
3 NT: Gående minor
4 kl: Sperremelding
4 ru: Sperremelding
4 hj: Spillemelding
4 sp: Spillemelding


BINs 2 kløver:

Vår 2 kløver er relativ forskjellig fra "Halles 2 kløver". Den viktigste forskjellen er at sekvensene 2 kl - 2 hj og 2 kl - 2 sp i vårt system viser 5-kort farge, mens "Halles 2" her ikke behøver å inneholde mer enn 4-kort farge. Hvis vi sammenligner en sterk 2 kløver åpning med sterke 1 kløver åpninger, har de sistnevnte en opplagt fordel ved at de begynner meldingsforløpet ett trinn lavere. Den største fordelen har de på hender med styrke fra 16-20 hp, hvor de får åpnet med 1 sterk kløver, mens de som spiller naturlig må åpne med 1 i farge, for så å vise styrken i neste melderunde. På den annen side får vi normalt melde i fred når vi åpner med 2 kløver, mens presisjonsåpningen er et yndet mål for dubiøse innmeldinger og destruktive forsvarskonvensjoner.

I Acol brukte man opprinnelig halvsterke 2-åpninger og 2 kløver som utgangskrav. Etter hvert har svake åpninger gått sin seiersgang over hele kloden, og 2 kløver har tatt over rollen som systemets sterkeste åpningsmelding.


Hvilke krav setter vi til åpningen 2 kløver?

I riktig gode gamle dager var det antall honnørstikk som avgjorde. Så kom poengberegningen inn i bildet, og det siste skudd på stammen, er den såkalte "taperteorien" (Losing Trick Count). Den teorien går ut på at enhver farge inneholder tre tapere. Hvis en farge inneholder en honnør (ess, konge eller dame), eller er på to kort (dobbelton), har fargen to tapere. Med to topphonnører eller en singelton, har fargen bare èn taper, mens i en farge hvor man er renons, har esset singel, ess-konge dobbel, eller EKD, er uten tapere. Ess er selvfølgelig mer verdt enn damer, slik at det blir litt skjevt at både Dxx og Ekn10 regnes som to tapere. Dette bør du være observant på, og du kan gjerne foreta en oppjustering (trekke fra en taper) hvis du sitter med den nevnte Ekn10 kombinasjonen.

En normal åpningshånd inneholder sju tapere, mens vi setter følgende krav til en åpningen 2 kløver:

1) Minst 22 hp, eller
2) Maksimalt fire tapere, der en major er hovedfarge, eller
3) Maksimalt tre tapere, eventuelt ni sikre stikk, der en minor er hovedfarge

Grunnen til at vi bruker så strenge krav til 2 kløver åpningen, er at meldingen normalt er krav til utgang. Men det er visse unntak fra denne regelen:

1) Åpner gjenmelder 2 grand (22-24 hp) etter makkers avslag. Svarhånden kan da passe.
2) Åpneren gjenmelder 2 hjerter eller 2 spar etter avslaget 2 ruter. Svarhånden melder 3 kløver som nytt avslag. Hvis åpneren gjenmelder sin farge på 3-trinnet, er dette ikke lenger krav.


Svar på 2 kløver:

2 kl - ?

2 ru: Avslag (0-5 hp ubalansert, 0-7 hp balansert).
2 hj/sp: Minst 5-kort farge og minst 6 hp.
2 NT: Balansert hånd og minst 8 hp (benekter 5-korts farge med honnør).
3 kl/ru: Minst 5-kort farge og minst 6 hp.
3 hj/sp: 7-kort farge med èn taper.
4 kl/ru: Gående farge, minst 6-kort.


Den sterke håndens gjenmelding etter 2 kløver - 2 ruter:

2 kl - 2 ru
?


2 hj/sp: Naturlig og minst 5-kort farge. Krav for en runde.
2 NT: 22-24 hp, balansert. Kan inneholde 5-korts major.
3 kl/ru: Naturlig utgangskrav.
3 hj/sp: Naturlig utgangskrav. Fastsetter trumffargen. Ber om cue-bid.
3 NT: 25-27 hp, balansert.
4 hj/sp: Spillemelding. Viser 9-10 spillestikk uten sleminteresse.
4 NT: 28-30 hp, balansert.


Den svake håndens gjenmelding etter 2 kløver - 2 ruter:

2 kl - 2 ru
2 hj - ?

2 sp: 4-7 hp, minst 4-kort spar.
2 NT: 4-7 hp, balansert.
3 kl: 0-3 hp, nytt avslag (dobbel negativ). Eneste melding som gjør det mulig å stoppe under utgang.
3 ru: 4-7 hp, minst 5-kort farge.
3 hj: 4-7 hp, minst 3-kort støtte og lover minst ett cue-bid.
3 sp: Splinter med hjerterstøtte.
4 kl/ru: Splinter med hjerterstøtte.
4 hj: 4-7 hp, minst 3-kort støtte og benekter cue-bid.

2 kl - 2 ru
2 sp - ?

Svar som etter 2 kl - 2 ru - 2 hj. 2 grand, 3 ruter og 3 hjerter er naturlig og utgangskrav, mens 3 kløver er nytt avslag.

2 kl - 2 ru
2 NT - ?

Svarhånden melder som etter åpning 2 grand, altså med Puppet-Stayman og overføringer.

2 kl - 2 ru
3 minor - ?

Ny farge bør vise minst en god 4-kort farge. Høyning til 4 i minoren er sleminvitt - ellers får man melde 3 grand!

2 kl - 2 ru
3 major - ?

Svarhånden viser eventuelle førstekontroller på direkten, melder 3 grand med trumfhonnør eller andrekontroll, og sier ellers 4 i makkers major.

2 kl - 2 ru
3 NT - ?

4 kløver ber makker melde sine 4-kort farger nedenfra, 4 ruter er naturlig sleminvitt, mens 4 hjerter/spar er forslag til kontrakt.

Etter positivt svar på 2 kløver:

Når makker svarer positivt på 2 kløveråpning, er man straks i slemsonen. Hvis man har 22-24 hp og mangler god støtte i makkers farge, bør man gjenmelde grand på laveste nivå. Etter innledningen 2 kløver - 2 grand, vil 3 kløver fra åpner be svarhånden melde sine farger nedenfra. Finner man en trumftilpasning, kan man starte en cue-bid sekvens.


Eksempel 8 a)

E K D 10 8 6 4
E K 7 10 6 5 2
E 5 3 kn 7 6 4
4 9 8 7 2

2 kl 2 ru
2 sp 3 kl
3 sp pass

Vest har fire tapere med en majorfarge, og tilfredsstiller kravet til åpningen 2 kløver. 2 ruter er avslag, 2 spar er naturlig og krav og 3 kløver er nytt avslag. Med bare ni spillestikk nøyer vest seg med 3 spar, som øst kan og bør passe.


Eksempel 8 b)

E K D 7 4 2 kn 10 6 3
E kn 6 4 2
E K 10 6 D 7 4
E K 6 3

2 kl 2 ru
2 sp 4 sp
5 kl 5 ru
7 sp! pass

Selv om vest har utgang på egen hånd, nøyer han seg med 2 spar over 2 ruter. Når øst hopper til 4 spar, viser han sparstøtte og 4-7 hp, men benekter kontroll (første og andre) i en sidefarge. 5 kløver fra vest er cue-bid, og øst kan da vise fram ruter dame med 5 ruter. Det er alt vest trenger for å melde storeslemmen.

Åpning 2 ruter, 2 hjerter og 2 spar:

Disse åpningene faller inn under kategorien "svake 2". I revidert BIN Standard vil det si 5-9 hp og normalt 6-kort farge.

Når man vurderer om man skal åpne i svake 2, er soneforholdet og fargekvaliteten viktig. I gunstige soner (motparten i sonen, vi utenfor) kan vi gjerne driste oss til å åpne med svake 2 selv om vi mangler en topphonnør i fargen! Grunnen er at det er lite attraktivt å straffedoble oss i disse soneforholdene, og sperreåpninger er først og fremst et destruktivt våpen for å gjøre det vanskelig for motparten å finne rett kontrakt.

I like soner, og spesielt i ugunstig sone bør fargekvaliteten være noe bedre. To topphonnører sjette er i alle tilfeller en bra nok farge for svake 2.

I tredje hånd er man litt mer fri til å åpne med svake 2 siden makker vært i pass i åpning og begrenset sin poengstyrke. Derfor kan man både være litt svakere og litt sterkere enn de opprinnelige poengintervallene. Det er heller ikke ulovlig å åpne med svake 2 på en bra 5-kort farge hvis man sitter i gunstig sone. Den sterke hånden, som sitter etter deg, kan da få problemer med å beskrive sin styrke og fordeling.

I fjerde hånd er det ytterst lite frekvent at du skal sitte med 5-9 honnørpoeng og en 6-kort farge. Derfor brukes åpning 2 ruter, 2 hjerter og 2 spar i denne posisjonen til å vise en bra 6-kort farge og 11-15 honnørpoeng.

Svar på svake 2:

En ny farge fra svarhånden er konstruktivt, men ikke krav.

Enkel og dobbel høyning av åpningsfargen er naturlig spill, og åpneren skal passe.

2 grand er kunstig og eneste kravmelding.


Åpners gjenmelding etter 2 grand:

Etter 2 grand svarer åpningshånden singeltonfargen sin på 3-trinnet, dersom han har noen. Uten singelton melder han 3 i majorfargen med minimum (5-7 hp), 3 grand med maksimum (7-9 hp).

Etter svar på 2 grand vil 3 i majorfargen fra svarhånden (som brukte 2 grand) være invitt. Melder han 3 i motsatt major, er det krav med minst 5-kort farge. Melder svarhånden en minor på 4-trinnet er det cue-bid (første- eller andrekontroll) med åpningsfargen som trumf.

Etter 2 ruter/hjerter/spar i fjerde hånd, spør 2 grand etter singelton. Åpningshånden melder da av sin eventuelle singelton. Uten singelton meldes 3 i majoren med minimum (11-13 hp) og 3 grand med maksimum (14-15).


Sperreåpninger:

Med en sperreåpning mener vi her en åpning på 3-trinnet og 4 kløver/ruter/hjerter/spar.

En sperreåpning stjeler mange meldetrinn, og hovedhensikten er naturligvis å gjøre det vanskeligere for motparten å finne rett kontrakt. Det som kreves er en lang farge (minst 6-kort, normalt 7-kort) og relativt lite honnørpoeng (under åpningsstyrke). Nettopp det at man er svak poengmessig, øker sjansene for at motparten har gode kort. Noen ganger treffer vi imidlertid makker med en god hånd. Derfor må en sperreåpning skje etter visse retningslinjer, slik at makker har sjansen til å foreta en fornuftig avgjørelse etter en slik åpning.

Følgende faktorer bør vurderes før man eventuelt sperreåpner:

1) Risiko mot gevinst (soneforhold)
2) Posisjon ved bordet (første-, andre- eller tredjehånd)
3) Offensiv styrke (stikkpotensiale)
4) Defensiv styrke (motspillsverdier)

En sperreåpning bør være så god at skulle du doblet, risikerer du ikke stort mer enn verdien av motpartens eventuelle utgang. 3-2-1 regelen tilsier at du tåler tre beter i gunstig sone, to beter i lik sone og bare èn bet i ugunstig sone. Om du skulle følge denne regelen slavisk, ble det nok ikke så ofte du fikk åpne med en sperremelding. Vi vil heller foreslå 4-3-2 regelen når du vurderer om du skal åpne eller ikke. Man bør nok likevel være mer restriktiv i parturneringer enn i lagkamp, for 800 mot 650 er bare 5 IMP, mens det er forskjellen mellom topp og bunn i par.

Åpning 3 i minor viser normalt to topphonnører sjuende i ugunstig sone, mens i gunstig sone og like soner kan èn topphonnør sjuende eller to topphonnører sjette være nok.

Åpning 3 i major bør vise ca. sju spillestikk i ugunstig sone og ca. seks spillestikk i like. I gunstig sone vil man ofte åpne med en hvilken som helst 7-kort farge.


Åpning 3 grand:

Denne åpningen viser en gående minorfarge på minst sju kort, med maksimum en dame ved siden av. Svarhånden melder 4 kløver for å spille på 4-trinnet i makkers minor (åpneren korrigerer med ruter). 4 ruter fra svarhånden er sleminvitt i åpnerens minorfarge. Etter 4 ruter skal åpneren kontrollmelde singel eller renons i major på 4-trinnet, melde 4 grand uten singelton (2-2-2-7 fordeling), og si 5 i fargen sin med singel eller renons i motsatt minor!


Åpning 4 kløver og 4 ruter:

Normalt 8-kort farge, og mangler topphonnører slik at åpning på 3-trinnet ikke er så aktuelt.

Over 4 kløver og 4 ruter er 4 i major spillemelding, 4 i motsatt minor cue-bid og 4 grand er RKCB.

Åpning 4 hjerter og 4 spar:

Sperre(spille)melding etter 4-3-2 regelen.

Over 4 hjerter og 4 spar er ny farge cue-bid, mens 4 grand er RKCB.

 

Forhistorie

Kapittel 1

Kapittel 2

Kapittel 3

Kapittel 4

Kapittel 5

Kapittel 6

Kapittel 7

Kapittel 8

Kapittel 9

Kapittel 10

Kapittel 11

Kapittel 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forhistorie

Kapittel 1

Kapittel 2

Kapittel 3

Kapittel 4

Kapittel 5

Kapittel 6

Kapittel 7

Kapittel 8

Kapittel 9

Kapittel 10

Kapittel 11

Kapittel 12