Kapittel 5

Åpners andre melding

 


Åpningshånden kommer ofte i den situasjon at det finnes alternative meldinger. Spørsmålet er hvordan de ulike meldinger skal prioriteres.

I moderne meldeteori forsøker en først å vise sin fordeling, og deretter styrken. Kan en gjøre begge deler med èn melding, er selvfølgelig det ideelt, men ofte må man ta en ekstra melderunde til hjelp.

Åpneren bør prioritere sin andre melding slik:

1) Støtt makker med 4-kort støtte. En bør imidlertid være forsiktig med å støtte makkers minorfarge når det kan finnes en 8-korts majortilpasning (5-3 eller 4-4). Gjenmelding av egen god 6-kort farge bør prioriteres fremfor å støtte makkers minorfarge.

2) Uten støtte til makker meldes en eventuell sidefarge. Men en god 6-kort majorfarge gjenmeldes før en 4-kort sidefarge i minor.

3) Uten støtte eller sidefarge gjenmeldes åpningsfargen med 6(5)-kort farge.

4) Hvis hånden ikke tilfredsstiller kravene under punktene ovenfor, gjenmeldes grand på et passende nivå. Dette viser en jevn hånd innen et forholdsvis snevert poengintervall.


1) Åpner har støtte til makker:

Når en støtter makkers farge, lover det normalt 4-kort støtte. Enkel støtte viser minimumsåpning (normalt en 12-14 grand), hopp i makkers farge viser omtrent 15-17 poeng, mens hopp til utgang i makkers farge lover 18-20 poeng. Et unntak er når makker svarer 2 hjerter etter 1 spar åpning. Han lover da 5-kort farge og minst 10 poeng, slik at kravene for å støtte til 4 hjerter blir redusert tilsvarende.


Eksempel 5 a)

V/I
1 kl - 1 sp
?

D 8 6 4
E 7 3
K 8
E 9 7 5

Meld 2 spar med minimumsåpning.


Eksempel 5 b)

V/N-S
kl - 1 sp
?

E 9 8 2
8
K D 4
E kn 10 8 6

Meld 3 spar (eventuelt 3 hjerter som Splinter). Du har riktignok bare 14 hp, men en veldig spillesterk hånd (16 hfp (honnørfordelingspoeng)), og 2 spar vil være en aldri så liten undermelding.


Eksempel 5 c)

V/Ø-V
1 kl - 1 hj
?

K 6
K D 7 4
6 3
E K 8 6 3

Meld 3 hjerter. Du har 4-kort hjertertilpasning, 15 hp og 17 hfp. En beskrivende melding.


Eksempel 5 d)

V/A
1 ru - 1 hj
?

K 6
E K 8 2
E K kn 6 4 2
4

Meld 4 hjerter (eller enda bedre 4 kløver som Splinter). Dette viser 4-kort støtte og nok til utgang.


2) Åpner gjenmelder ny farge:

Ny farge på 1-trinnet viser 12-17 hp og lover minst 4-4 i de meldte farger. Hvis åpneren kan melde en ny farge på 1-trinnet, foretrekkes alltid dette fremfor å gjenmelde 1 grand.

Ny lavereliggende farge på 2-trinnet (eksempelvis 1 hj - 1 sp - 2 kl) viser 4-kort i fargen og minst 5-kort i åpningsfargen. Poengstyrken er 12-17 hp, og meldingen er derfor ikke krav.

Ny høyereliggende farge på 2-trinnet (eksempelvis 1 ru - 1 sp - 2 hj) viser også 4-kort farge med minst 5-kort i åpningsfargen. Krav til poengstyrke er minst 16 hp. Grunnen til kravet om tilleggsstyrke er selvfølgelig at ved å melde en høyereliggende farge, tvinges makker til å preferere din førstmeldte farge på 3-trinnet. Slike meldinger kaller vi reversmeldinger. Meldingen er krav for en runde etter at makker har svart på 1-trinnet (eksempelvis 1 kl - 1 sp - 2 ru) og krav til utgang når makker har svart på 2-trinnet (eksempelvis 1 hj - 2 kl - 2 sp).

Ny lavereliggende farge på 3-trinnet (eksempelvis 1 sp - 2 ru - 3 kl) etter at makker har svart 2 over 1, er krav til utgang og kalles også revers. Også her lover meldingen minst 5-kort i åpningsfargen og minst 4-kort i reversfargen. Krav til styrke er minst 15 hp.

Hopp i ny farge (eksempelvis 1 kl - 1 ru - 2 hj, 1 sp - 2 kl - 3 hj) viser 18-20 hp. Etter 1 over 1 er meldingen krav for en runde, mens den etter 2 over 1 er krav til utgang. Etter 2 over 1 viser det normalt 5-5 i de meldte farger.


Eksempel 5 e)

V/I
1 ru - 2 kl
?

7
E K kn 8
E K kn 10 3 2
K 4

Meld 2 hjerter, som er naturlig og krav til utgang. Et hopp til 3 hjerter ville ha vist singel hjerter og vært sleminvitt med kløvertilpasning.


Eksempel 5 f)

V/N-S
1sp - 2ru
?

E D 10 4 2
K 6 4
9
E K kn 6

Meld 3 kløver, som gir beskjed om 5-kort spar og 4-kort kløver og er samtidig krav til utgang.


Eksempel 5 g)

V/Ø-V
1 kl - 1 ru
?

E D kn 7
K kn
5
E D kn 10 7 4

Meld 2 spar. Dette er en minimumshånd for å hoppe i ny farge, og uten kløver knekt ville vi nøyd oss med 1 spar. Grunnen til at vi stiller så sterke krav for en hoppmelding, er at hender med 4-kort major og en lengre minorfarge er svært vanskelige å vise etter en sterk 2 kløver åpning. Husk også at sekvensen 2 kl - 2 ru - 3 kl/ru er naturlig og utgangskrav. En sterk, ubalansert hånd med en minor som lengste farge må vi derfor åpne på 1-trinnet når vi ikke har styrke/stikk nok til å kreve til utgang.


3) Åpner gjenmelder egen farge:

Billigste gjenmelding av egen farge lover minst 5-kort farge og 12 til 16 hp. Etter 1 over 1 lover gjenmeldingen 6-kort farge. Unntaket er 5-4 hender hvor en ikke får vist sidefargen på grunn av manglende styrke til revers. Etter 2 over 1 lover gjenmeldingen bare 5-kort.

Hopp i åpningsfargen viser en god 6-kort farge med minst 15-16 hp. Hopp i minorfarge viser ofte større honnørstyrke enn hopp i majorfarge. Etter 1 over 1 er hoppmelding ikke krav, etter 2 over 1 er meldingen krav til utgang.

Hopp til utgang i majorfarge viser 7(8)-kort farge med for stor honnørstyrke til å åpne på 4-trinnet.

Dobbelt hopp i ny farge er Splinter (eksempelvis 1 kl - 1 hj - 3 sp og 1 hj - 1 sp - 4 ru). Dobbelt hopp i egen minorfarge (eksempelvis 1 kl - 1 sp - 4 kl) viser nøyaktig 4-2-2-5 og 17-20 hfp.


Eksempel 5 h)

V/A
1 hj - 2 ru
?

K 6
E K 7 6 2
9 8
D kn 7 4

Meld 2 hjerter. Hadde makker svart 1 spar eller 1 grand, kunne vi vist kløverfargen, men etter 2 ruter har vi ikke nok honnørstyrke til å melde 3 kløver.


Eksempel 5 i)

V/I
1 ru - 1 sp
?

6 4
E D 4 3
K D kn 6 5
10 7

Meld 2 ruter. Gjenmelding av egen farge på 2-trinnet etter 1 over 1 viser normalt 6-kort farge, men unntaket er med svake 5-4 hender. Ikke gjenmeld 1 grand med ni kort og all styrke i to farger!


Eksempel 5 j)

V/N-S
1 sp - 2 kl
?

E kn 9 8 7 5
E D 7
6
K 8 4

Meld 3 spar. Den gode kløvertilpasningen kompenserer for mangelen på fargekvalitet og honnørpoeng.


Eksempel 5 k)

V/Ø-V
1 kl - 1 hj
?

10 5
E 6
K 8 4
E K D 10 7 6

Meld 3 kløver. Et hopp i en minorfarge fører oss ofte til 3 grand, og derfor er kravet til god farge større ved hopp i minor kontra major.

4) Åpner gjenmelder grand:

Når åpneren gjenmelder grand på laveste nivå, viser han en minimumshånd med 12-14 hp (eksempelvis 1 kl - 1 hj - 1 NT og 1 sp - 2 ru - 2 NT).

Hopp i grand viser en jevn hånd med 18-19 hp (eksempelvis 1 ru - 1 hj - 2 NT og 1 hj - 2 ru - 3 NT. I det siste eksempelet kan åpneren gjerne ha 5-kort hjerter.

Hopp til 3 grand etter 1 over 1 viser en god 6(7)-kort farge med gode muligheter for ni stikk. Fargen bør være så bra at den kan gi seks stikk med singelton hos makker. Poengstyken er ca. 15-18 hp, og man benekter tilpasning til makkers farge.


Eksempel 5 l)

V/A
1 ru - 1 hj
?

K 10
7 4 3
E kn 9 6 5
K D 4

Meld 1 grand. Når vi ikke har 4-kort støtte til makker, prioriterer vi andre alternativer.


Eksempel 5 m)

V/I
1 ru - 2 kl

?

E kn 9 5
K 8 7 4
E D 7 6
7

Meld 2 grand. 4-4-4-1 hender er et problem i alle systemer. Det beste alternativet med denne hånden er å gjenmelde 2 grand. Husk at 2 hjerter og 2 spar viser minst 15 hp og 5-4 i de meldte farger.


Eksempel 5 n)

V/N-S
1 hj - 2 ru
?

K 7 6
E D 10 7 3
K 9
E kn 4

Meld 3 grand, som lover 18-19 hp og en balansert hånd.


Eksempel 5 o)

V/Ø-V
1 ru - 1 sp
?

6
K kn 5
E K D 10 5 2
E 6 4

Meld 3 grand (eller 3 ruter hvis du synes det er nok!), som lover god ruterfarge og benekter spartilpasning.


Makker støtter:

Hittil har vi ikke sett på åpners andre melding når svarhånden har støttet åpningsfargen. Vi må skille mellom minor- og majoråpning.

Etter enkel støtte i minor er majorfarge på 2-trinnet vanlig reversmelding. Etter limitstøtte i minor (eksempelvis 1 kl - 3 kl) er ny farge holdvisende og sikter mot 3 grand. Når svarhånden gjenmelder 2 grand etter enkeltstøtte i minor, viser det en 18-19 grand.

Etter enkel støtte i major viser 2 grand en jevn hånd med 18-19 hp , 3 grand er for spill, mens en ny farge fra åpner er invitt til utgang. I BIN Standard bruker vi "positive trial-bids", som vil si at når åpner introduserer en ny farge, trenger han hjelp i fargen. Svarhånden hopper til utgang med honnører i fargen, eventuelt med singelton eller dobbelton i fargen hvis han har maksimum for sin første melding. Hopp i ny farge etter enkel støtte i major er sleminvitt og vanligvis renonsvisende (man går veien om et trial-bid dersom man er sleminteressert uten å ha en renons). Ny farge etter limitstøtte (eksempelvis 1 hj - 3 hj - 4 kl) er cue-bid.


Eksempel 5 p)

V/A
1 sp - 2 sp
?

E D 9 6 5
kn 9 7 5
E K kn
9


Meld 3 hjerter, utgangsinvitt og spør om hjelp i hjerter.


Eksempel 5 q)

V/I
1 hj - 2 hj

?

E 8
K D 10 8 4
E D 9 6 2
7

Meld 4 hjerter. Denne hånden er for spillesterk til bare å invitere med, og slem er ikke aktuelt.


Eksempel 5 r)

V/N-S
1 kl - 3 kl

?

8 7 3
E K 6
kn 7
E D 9 6 4

Meld 3 hjerter som viser hjerterhold (benekter ruterhold) og interesse for 3 grand. 3 kløver er invitt til utgang (limit), og vi tar imot med 14 hp (13 gode) og bedre.


Eksempel 5 s)

1 kl - 2 kl
?

K kn 6
E K kn
D 6 4
K D 8 3

Meld 2 grand. Hele 19 hp, men for lite spillestikk til å hoppe til 3 grand.

Forhistorie

Kapittel 1

Kapittel 2

Kapittel 3

Kapittel 4

Kapittel 5

Kapittel 6

Kapittel 7

Kapittel 8

Kapittel 9

Kapittel 10

Kapittel 11

Kapittel 12


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forhistorie

Kapittel 1

Kapittel 2

Kapittel 3

Kapittel 4

Kapittel 6

Kapittel 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forhistorie

Kapittel 1

Kapittel 2

Kapittel 3

Kapittel 4

Kapittel 5

Kapittel 6

Kapittel 7

Kapittel 8

Kapittel 9

Kapittel 10

Kapittel 11

Kapittel 12